Monika Daňová

"Boli sme naučení pracovať a učiť sa, čo mi veľmi pomohlo počas štúdia na vysokej škole."

- pracuje ako laboratórny diagnostik v klinickej mikrobiológii

 

Francúzštinu od strednej školy vôbec nepoužívam a v budúcnosti asi ani neplánujem. Pracujem v zdravotníctve a vysokú školu som vyštudovala biológiu takže s francúzštinou do styku vôbec neprichádzam.

Výučba v bilingválnej sekcii bola pre mňa určite prínosom a to z každého predmetu. Bolo to náročné štúdium a aspoň sme boli naučení sa učiť a makať a na vysokej škole sme to mali potom jednoduchšie.

Ale keby som sa vybrala cestou, kde by som využívala francúzsky jazyk, tak som určite perfektne pripravená.