Miroslav schery

"Vyučovanie angličtiny na bilingválnej sekcii má výbornú úroveň."

 

- bol rok na štúdiu vo Walese cez programe Erasmus

- vyštudoval odbor Počítačová grafika a multimédiá

- pracuje ako programátor v tíme herného štúdia NoxGames

 

 Ja bohužiaľ nebudem príkladný študent bilingválnej sekcie. Od maturity som francúzštinu nepoužil. Pokračoval som v štúdiu informatiky, mám titul z oboru Počítačová grafika a multimédia. Práveže angličtina sa mi veľmi hodila. Bol som rok na štúdiu cez Erazmus program vo Wales-e, kde som získal MSc titul.
Plusom v mojom obore bolo zameranie GĽŠTN na prírodovedné predmety, vďaka ktorým nebol problém spraviť prijímacie skúšky a následne študovať na vysokej škole s technickým zameraním.
Aktuálne pracujem na živnostenský list ako vývojár mobilných hier. Pracujem ako jediný programátor v trojčlennom tíme herného štúdia Noxgames