Pauline Michaud, francúzsky jazyk a literatúra

Názov kurzu: Moderné vyučovanie literatúry, využitie multimédií vo vyučovaní jazyka
Termín konania kurzu: 16.- 26. júla 2018
Miesto konania kurzu: Centrum aplikovanej lingvistiky (CLA) Univerzity Franche-Comté v Besançone, Francúzsko

 

Mala som to šťastie, že som sa mohla zúčastniť na letnej Univerzite Franche-Comté v Besançone v rámci centra aplikovanej lingvistiky. Toto centrum je jedno z prvých vo Francúzsku, ktoré sa venuje vyučovaniu francúzštiny ako cudzieho jazyka (FLE). Musím povedať, že prijatie od pracovného tímu bolo srdečné a ubytovanie na internáte bolo veľmi dobré, pretože bolo v centre mesta a miesta stáže.

 

Počas stáže som absolvovala 50 vyučovacích hodín, zameraných na rozličné tematiky ako používanie multimédií pri vyučovaní jazyka, rozvoj stratégií na písomné a ústne porozumenie, dnešné vyučovanie literatúry. Tieto hodiny mi umožnili naučiť sa a používať kompetencie, ktoré som dovtedy neovládala a ktoré dnes využívam pri vyučovaní svojich žiakov.

Okrem toho som mala šťastie stretnúť ďalších vyučujúcich, pochádzajúcich z rôznych kútov sveta a diskutovať s nimi o ich vyučovacích metódach. Tieto stretnutia ma veľmi obohatili.

Každý večer sa konali akcie, organizované s cieľom spoznať kultúrny život v Besançone, ako napríklad divadlo improvizácie, spoločný tanec, návštevy kín, múzeí, degustácie. Všetko bolo pripravené tak, aby sme sa v meste Victora Huga cítili dobre.

Cez víkend sa navyše konali výlety po kraji, čo umožnilo ešte lepšie nadviazanie kontaktov a komunikáciu medzi vyučujúcimi.

 

Nové technológie využívam aj na svojich hodinách. Napríklad aj pri tvorbe filmov pre mojich študentov. Prídavné mená. Podmienené vety.