Michal Masaryk

"Bilingválna sekcia je dobrou voľbou pre šikovných, ambicióznych a inteligentných mladých ľudí."

 

- vyštudoval Masarykovu univerzitu v Brne

- pracuje v Bratislave

 

Čo robíte, kde pracujete, alebo študujete?

Študoval som na MU v Brne, momentálne pôsobím v Bratislave, venujem sa vlastnému biznisu.

 

Bolo štúdium v bilingválnej sekcii pre Vás plusom? Prečo?

Myslím si, že bilingválna sekcia je dobrou voľbou pre ambicióznych, šikovných a inteligentných mladých ľudí. Je náročnejšia ako bežné štúdium, no následné štúdium i pracovné povinnosti sa javia ako jednoduchšie a ľahšie zvládnuteľné.

 

V čom francúzština pozitívne ovplyvnila Váš kariérny úspech?

Počas účasti na celoeurópskom projekte, kde bola pracovným jazykom angličtina, mojich kolegov z Poitiers prekvapilo a potešilo, že sa s nimi pri pive rozprávam po francúzsky.

 

Čím prispel francúzsky jazyk k Vášmu osobnému úspechu?

Mne osobne znalosť francúzštiny dopomohla napríklad k úspešnej prihláške na študijný pobyt Erasmus počas VŠ, čo považujem za najlepší semester môjho štúdia na VŠ.