Michaela Vendžúrová

"Dôležité bolo byť disciplinovaný a vedieť si roztriediť učivo podľa náročnosti."

 

- vyštudovala inžinierske štúdium manažmentu vo francúzštine

- pracuje v automobilke, kde riadi flotilové predaje

 

Pre mňa bolo štúdium v bilingválnej sekcii jednoznačne plusom.
Už počas štúdia na GLSTN som sa musela naučiť samostatnosti, zodpovednosti a v neposlednom rade aj spolupráci v tíme. Dôležité bolo byť disciplinovaný a vedieť si  roztriediť učivo podľa náročnosti, resp. Zaviesť si systém priorít. To mi napomohlo vytvoriť si systém, ktorý som si počas štúdia osvojila a používam ho i mojej práci.
Po absolvovaní štúdia na GLSTN som sa neváhala prihlásiť na frankofónny program i na univerzite, kde všetky profilové predmety boli vyučovane výlučne vo francúzskom jazyku. Nebadala som žiaden problém v absolvovaní skúšok a to mi dodalo sebaistotu, aby som sa prihlásila na Erasmus do Lyonu na Univerzitu Claude Bernard.  Po tejto obohacujúcej skúsenosti som sa prihlásila na inžinierske štúdium manažmentu predaja vo francúzštine. Vyučovali nás výlučne francúzski profesori z Univerzity Pierre Mendes v Grenobli. Opäť som sa utvrdila v tom, že francúzština je jazyk, ktorého sa len tak nevzdám. Počas inžinierskeho štúdia som získala brigádu vo francúzskej firme, ktorá vyrába komponenty do áut. Stala som sa asistentkou výkonného riaditeľa, ktorý bol Francúz. I v tomto prípade zavážilo to, že som vyštudovala bilingválnu sekciu a nemala som žiaden problém riešiť obchodné záležitosti i s centrálou vo Francúzsku. Namotivovalo ma to prihlásiť sa na Erasmus stáž. Vybral si ma generálny riaditeľ a ja som na centrále vo Francúzsku strávila 3 mesiace na oddelení predaja. Spoznala som úžasných ľudí a opäť som ďakovala mojím rodičom že ma ako 10ročnú prihlásili na bilingválne gymnázium. Otvorilo mi to mnoho možností a teraz, s odstupom času si uvedomujem, že to učenie a nastokrát i trápenie  na bilingválne sekcii prinieslo svoje ovocie a dokonca celý košík :) Ešte pred inžinierskymi stanicami som poslala životopis importérovi značky Peugeot na Slovensku.  Na základe môjho štúdia a pracovných skúseností si ma vybrali. Momentálne tam pracujem už tretí rok a riadim flotilové predaje.

Teší ma, že GLSTN mi dalo pevný základ, ktorý tvorili vynikajúci frankofónni profesori, ktorí nám odovzdali množstvo odborných informácií a naučili nás i čo to z vysokoškolského učiva.

Som rada, že som bola súčasťou bilingválnej sekcie a určite každému tento typ štúdia odporúčam.