PaedDr. Michaela Kališová, biológia, matematika, bilingválna sekcia

Projekty z biológie

 

Francúzsko, Pontivy, 6. 3. -17. 3. 2017, Lycée Jeanne d´Arc Saint Ivy, 29 Rue Abbé Martin, 56300 Pontivy, Francúzsko

  1. Charakteristika zahraničného pobytu po stránke organizačnej:

 

  • Ubytovanie bolo zabezpečené na stredoškolskom internáte
  • Cestovné náklady som si hradila prostredníctvom projektu Erasmus+.
  • Počas pobytu sa nevyskytli žiadne študijné ani pobytové problémy
  • Zdravotného poistenie som si hradila prostredníctvom projektu Erasmus+.

 

  1. Charakteristika zahraničného študijného pobytu po stránke obsahovej:

 

  • Ciele stáže:

Pozorovanie  a účasť  na vyučovaní 

Účasť na celodennej geologickej exkurzii v Crozon, Francúzsko

  •  

Práca v rámci vyučovacích predmetov matematika a biológia, upevňovanie terminológie v rámci predmetu biológia, osvojovanie si novej terminológie v predmete matematika, oboznámenie sa s rôznymi vzdelávacími metódami a postupmi v oboch predmetoch, rozšírenie kompetencíía zručností v praktických cvičeniach z biológie prostredníctvom pitvy srdca, práca s grafickou kalkulačkou

  • Celkovo: 38 hodín