Mgr. Anna Mészárosová, dejepis, nemecký jazyk

Názov kurzu: Kreatívne vyučovanie nemeckého jazyka a metódy e-learningu
Termín konania kurzu: 17. 09. 2018 - 28. 09. 2018
Miesto konania kurzu: Dusseldorf, Nemecko

 

Dostala som možnosť  sa v septembri 2018 zúčastniť  študijného pobytu v rámci programu Erasmus plus.  Pomocou portálu e-twinning som si vybrala dvojtýždenný kurz v Dusseldorfe. Témou prvej časti kurzu bolo Kreatívne vyučovanie nemeckého jazyka ako cudzej reči, interaktívne metódy  a  hravé vyučovanie s hospitáciami v jazykovej škole. Témou druhej časti boli Metódy e-learningu: tablety, aplikácie a webové stránky vo vyučovaní nemčiny. Môj výber ovplyvnila potreba zakomponovania nových možností použitia IKT do vyučovania nemčiny aj dejepisu.

Dusseldorf  a oblasť  Porýnia sa nachádza pri západných hraniciach Nemecka, kam som cestovala nočným vlakom  Nightjet, ktorý spája Budapešť s Hamburgom. Ubytovanie mi vzdelávacia agentúra IIK/Inštitút pre medzinárodnú komunikáciu ponúkla na súkromí u staršej panej v širšom centre mesta, do IIK som denne dochádzala električkou 15 minút, pričom som mala  zakúpené 2 týždenné cestovné lístky. Ubytovanie v staršom mestskom dome aj majiteľka boli veľmi príjemné, spolu so mnou v samostatnej izbe bola ubytovaná aj ďalšia poľská učiteľka.

Vzdelávanie prebiehalo v menšej skupine 15 učiteľov  a učiteliek z rôznych štátov Európy, až tretina ich prišla z Poľska. Atmosféra bola priateľská, vyučujúci a náš hlavný koordinátor pán Riechert sa správali ústretovo, milo a srdečne. Veľmi pozitívne hodnotím hlavne trpezlivosť, ochotu vždy pomôcť a opätovne vysvetliť pre nás technicky náročnejšie nové metódy. Odborná terminológia v nemeckom jazyku nerobila žiaden problém pri komunikácii. Prínosom je pre mňa určite obohatenie a spestrenie možnosti vyučovania pomocou mladým ľuďom dostupných nových technológií, motivácia a zlepšenie  práce s IKT. Moje poznatky o nemeckých reáliách sa týmto rozšírili o podrobnejšie  informácie z oblasti Porýnia. Privítala by som pri absolvovanom kurze však viac času na poznávanie okolia, historických pamiatok, múzeí a galérií, nakoľko vzdelávanie trvalo každodenne až do 17,15 hod. Až počas víkendu sme si spolu s poľskou kolegyňou urobili výlet do neďalekého, iba 30 km vzdialeného aj známejšieho a staršieho mesta Kolín nad Rýnom s nádhernou gotickou katedrálou. Prezreli sme si aj historické centrum a športové olympijské múzeum.

Pre návrat do školského života na Slovensku bol tento študijný pobyt  impulzom do ďalšej náročnej práce, priniesol mi nové skúsenosti s prácou s IKT , stal sa mi motiváciou na vylepšenie príprav na vyučovanie najmä cudzieho jazyka.  Určite by som sa rada  opätovne zúčastnila podobného programu a môžem  to odporúčať aj ďalším.

Súbory na stiahnutie