Mgr. Martina Mižičková, francúzsky jazyk, bilingválna sekcia

Jazykové projekty

 

Zahraničný študijný pobyt
miesto: Francúzsko, Pontivy, lycée Jeanne d´Arc Saint Ivy, 29 Rue Abbé Martin, 563
00 Pontivy
čas konania: 6. - 17. 3. 2017

 

Charakteristika zahraničného pobytu po stránke organizačnej:
● Ubytovaná som bola na internáte OGEC Jeanne d´Arc Saint Ivy.
● Cestovné náklady som si prostredníctvom projektu Erasmus+.
● Počas pobytu sa nevyskytli žiadne študijné ani pobytové problémy.
● Zdravotné poistenie som si hradila prostredníctvom projektu Erasmus+.


Charakteristika zahraničného študijného pobytu po stránke obsahovej:
Ciele stáže:
Observovácia vyučovacích hodín a participácia na vyučovaní
Úroveň podľa B2
Ciele a kompetencie:
1. zdokonalenie sa vo francúzskom jazyku
2. prehĺbenie vedomostí potrebných pre výučbu argumentácie vo francúzštine
3. rozšírenie odborných vedomostí v predmete francúzska literatúra
4. výmena skúseností a získanie praktických tipov na zefektívnenie vyučovania vo
francúzskom jazyku
5. práca s autentickým materiálom, oboznámenie sa s novými francúzskymi
učebnicami a metódami výučby
6. získanie nových kontaktov s francúzskymi učiteľmi
7. prehĺbenie kontaktu s francúzskymi reáliami
8. zvýšenie mojej osobnej motivácie a motivácie mojich žiakov
9. observácia francúzskeho školského systému: účasť na geologickej exkurzii,
školskom koncerte, rodičovskom združení, observácia hodiny biológie, matematiky,
čínštiny a angličtiny
● Celkovo: 38 hodín