Mgr. Miroslav Mališ, zástupca riaditeľa školy

Názov kurzu: Riadenie školy

Termín konania kurzu: 19. 11. 2018 - 23.11. 2018
Miesto konania kurzu: Bath, Spojené Kráľovstvo  

                                                

V rámci programu Erasmus+ som sa v dňoch 19. až 23. novembra 2018 zúčastnil jednotýždňového kurzu s názvom "School Leadership", ktorý je určený pre riadiacich pracovníkov v školstve. Celý kurz prebiehal v malebnom západoanglickom meste Bath, vzdialenom asi hodinu cesty vlakom od Londýna.
V prvý deň kurzu nás organizátori oboznámili s fungovaním britského školského systému a následne sme boli rozdelení do niekoľkých menších skupiniek, v rámci ktorých sme pracovali v jednotlivých workshopoch. Náš workshop určený pre riadiacich pracovníkov bol vedený vynikajúcim odborníkom na riadenie školstva Frankom. V rámci workhopu sme sa venovali nielen problematike riadenia školstva, ale aj výzvam, ktoré sú globálne kladené pred riadiacich pracovníkov v školstve.
Aby sme len nepracovali, organizátori pre nás pripravili hneď v prvý deň krátku, ale mimoriadne zaujímavú prehliadku historického mesta Bath so všetkými jeho hlavnými pamätihodnosťami. Nejednalo sa však o typickú turistickú prehliadku, ale skôr o zážitkové učenie, v rámci ktorého sme museli pozorne sledovať výklad a zapájať sa do debaty. Napriek pestrému zloženiu účastníkov programu z viacerých európskych krajín, bola komunikácia bezproblémová, keďže všetci zúčastnení komunikovali po anglicky na veľmi vysokej úrovni.
Ďalší deň bol venovaný návšteve strednej školy "Norton Hill School", aby sme získali čo najvernejší obraz o fungovaní britského školstva priamo v teréne. Počas celodennej návštevy školy sme si prehliadli jej priestory, vybavenie, zúčastnili sme sa aj priamo vyučovania na hodine nemčiny a francúzštiny a úplne zblízka sme tak mohli získať predstavu o fungovaní bežnej britskej strednej školy. Po rozhovoroch s vyučujúcimi si na nás našiel čas aj riaditeľ školy, s ktorým sme diskutovali o reálnych problémoch riadenia školy v Británii a podelili sme sa aj o skúsenosti z našich domovských škôl.
V stredu sme sa po spätnej väzbe z návštevy školy mohli podeliť o svoje skúsenosti aj s ďalším lektorom, ktorým bol riaditeľ veľkej miestnej školy. Veľmi zaujímavým spôsobom s nami viedol diskusiu o tom, ako zlepšiť riadenie školy prostredníctvom rôznych aktivít, spolupráce s učiteľmi, rodičmi a zriaďovateľmi.
Vo štvrtok bola naplánovaná návšteva ďalšej britskej školy, tentoraz súkromnej "Bath Academy". Po tom, ako sme sa zúčastnili vyučovania na hodine španielčiny a angličtiny, sme mali možnosť diskutovať o možnostiach lepšieho riadenia školy s jej riaditeľom. Keďže diskusia s riaditeľom školy bola vedená individuálne a bez prítomnosti ostatných účastníkov, veľmi som oceňoval možnosť porozprávať sa o obdobných problémoch jeho školy a porovnať ich s problémami tej našej. Veľmi podnetné boli jeho dlhoročné skúsenosti s riadením školy nielen v štátnom, ale aj v súkromnom sektore.
Posledný deň kurzu bol určený na záverečné prezentácie každého účastníka, kde sa opäť ukázala potreba výbornej úrovne angličtiny, keďže po každej prezentácii nasledovala séria otázok nielen od organizátorov kurzu, ale aj od ostatných účastníkov.
Po odprezentovaní našich skúseností a záverečnej diskusii nám boli na záver odovzdané certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu. Posledné spoločne strávené chvíle sme využili nielen na výmenu našich osobných skúseností z domovských krajín, ale aj na výmenu cenných kontaktov, ktoré nám pomôžu pri ďalšej možnej spolupráci medzi školami, ktorých zástupcovia sa zúčastnili tohto týždňového kurzu.
Moju skúsenosť s programom Erasmus+ hodnotím ako mimoriadne pozitívnu a prínosnú či už z jazykovej stránky, keďže som mal možnosť si v praxi overiť svoju úroveň angličtiny, ale hlavne z odborného hľadiska, keďže sme si na medzinárodnom fóre mohli s kolegami z viacerých krajín vymeniť cenné skúsenosti pri tak náročných úlohách, ktoré so sebou riadenie škôl prináša.