Mgr. Miroslav Mališ, zástupca riaditeľa školy

Názov kurzu: Management visit

Termín konania kurzu: 13. až 17. jún 2022
Miesto konania kurzu: Málaga, Španielsko 

                                                

V dňoch 13. až 17. júna 2022 som sa zúčastnil na Erasmus+ mobilite v španielskej Málage. Celý kurz bol pod záštitou Malaca Instituto priamo v Málage a bol zameraný predovšetkým na problematiku riadenia škôl a tomu zodpovedala aj jeho náplň.

Po úvodnom privítaní a predstavení jednotlivých účastníkov (mimochodom z viacerých európskych krajín), sme sa dozvedeli základné informácie o španielskom vzdelávacom systéme a o jeho pozitívach, ako aj o problémoch, s ktorými aktuálne bojuje. Ďalej sme sa v menších workshopoch venovali novým výzvam, ktoré moderné školstvo tretieho tisícročia prináša, z pohľadu manažmentu škôl. Okrem problematiky riadenia škôl a výziev, ktoré s touto témou súvisia, som vždy absolvoval aj follow-up diskusie, kde sme s kolegami z ostatných krajín podrobne predebatovali aktuálne témy a každý z účastníkov musel odprezentovať svoje stanovisko a názor. V skupinových prácach sa naplno ukázala potreba dobrej úrovne jazykovej výbavy, keďže diskusia bola vedená vo viacerých jazykoch – predovšetkým v angličtine, avšak niektoré aj v španielčine.

Popri výsostne odborných aktivitách sme mali možnosť aj spoznať miestnu andalúzsku kultúru. Malaga je totiž nádherné stredomorské mesto, ktoré svojim návštevníkom ponúka nespočetné množstvo historických, turistických a kultúrnych lákadiel. Okrem iného je to aj mesto umenia, v ktorom sa narodil a pôsobil aj slávny Pablo Picasso.

Aj vďaka neformálnym diskusiám s ostatnými kolegami - učiteľmi som získal veľa kontaktov, ktoré môžu v budúcnosti pomôcť pri prehlbovaní vzájomnej medzinárodnej spolupráce medzi našim gymnáziom a zahraničnými strednými školami. Aj to je jeden z  dôvodov, pre ktoré by som sa podobného kurzu určite ešte rád zúčastnil a neváhal by som ho odporučiť aj ostatným kolegom.

Takisto by som chcel vyjadriť naozaj vrúcne poďakovanie kolegyniam zodpovedným za projekty Erasmus+ na našej škole za možnosť absolvovať uvedenú mobilitu.

 

Názov kurzu: School leadership and educational innovation

Termín konania kurzu: 27. jún až 1. júla 2022
Miesto konania kurzu: Padova, Taliansko

V dňoch 27. júna až 1. júla 2022 som sa v talianskej Padove zúčastnil na kurze s názvom School leadership and educational innovation. Kurz bol zameraný na riadenie v oblasti školstva a inovácií vo vzdelávaní a zúčastnilo sa ho učitelia z viacerých európskych krajín.

Kurz začal prezentáciou všetkých účastníkov, ktorí predstavili svoju školu a vzdelávací systém vo svojej krajine. Nasledovali workshopy zamerané na kľúčové kompetencie a schopnosti potrebné v školstve v 21. storočí, rozobrali sme viaceré moderné formy a metódy učenia sa – kooperatívne učenie, „blended learning“, „flipped classroom“ a mnohé ďalšie. Významnou súčasťou kurzu bolo aj projektové riadenie a riešenie problémov pri riadení. Veľmi zaujímavou skúsenosťou boli pre mňa neformálne „indoor“ a „outdoor“ vzdelávacie workshopy, na ktorých nás náš taliansky lektor oboznámil s celou radou užitočných a veľmi šikovných online nástrojov a programov využiteľných na bežnom vyučovaní.

Súčasťou mojej mobility boli okrem workshopov, prezentácií, diskusií a úloh aj spoznávanie miestnej kultúry a histórie. Padova je výnimočné mesto bokom od hlavného náporu turistov a trochu v tieni neďalekých Benátok. Ukrýva však nespočetné množstvo architektonických krás a umeleckých pokladov hodné navštívenia. Či už sa jedná o svetoznámu Giottovu fresku v kostole degli Scrovegni, kostol s ostatkami sv. Antona Paduánskeho alebo najstaršiu botanickú záhradu na svete, ktorá existuje na svojom pôvodnom mieste.

Okrem veľkého množstva praktických informácií a užitočných podnetov pre svoju školskú prácu som získal aj neoceniteľné kontakty na stredné školy z vyššie spomenutých krajín. Môžem preto zodpovedne povedať, že cieľ mojej mobility bol určite splnený.