Mgr. Lucia Bojdová, anglický jazyk

Názov kurzu: Súčasná Británia
Termín konania kurzu: 2.-15. október 2016
Miesto konania kurzu: Chelmsford, Anglicko
Názov a adresa prijímajúcej organizácie: International Study Programmes, Cheltenham, Anglicko, Veľká Británia
Spôsob dopravy: letecky
Ubytovanie a stravovanie: hosťovská rodina s polpenziou

 

Jazykové projekty

 

Keď som sa dozvedela o možnosti zapojiť sa do projektu Erasmus+ a absolvovať zahraničnú stáž, neváhala som a zapojila som sa, keďže pre mňa ako vyučujúcu anglického jazyka je takáto príležitosť nesmierne vzácna a profesijne veľmi prínosná.
Vybrala som si kurz, ktorý sa konal v mestečku Chelmsford ležiacom asi 50km severovýchodne od Londýna, a ktorý pozostával z dvoch týždňových blokov. Ten prvý týždeň bol vo forme intenzívnych workshopov (od 9.00 do 16.30) zameraných na rôzne oblasti zo života a kultúry súčasnej Británie. Spolu s ostatnými účastníčkami kurzu, tiež vyučujúcimi anglického jazyka z rôznych Európskych krajín (ako napr. Fínsko, Taliansko, Maďarsko, Česko, atď.) sme si ho spestrili návštevou tradičného anglického ´pabu´ či malebného univerzitného mesta Cambridge.
Na druhý týždeň som sa tešila najviac, keďže nás čakali celodenné návštevy troch rôznych škôl spojených s ich prehliadkou ako aj náčuvami na vybraných hodinách. Bol to výnimočný zážitok, pretože aj vzhľadom na súčasné bezpečnostné opatrenia nie je ľahké získať do takýchto škôl prístup. Konkrétne som navštívila Colchester Institute v Colchestri, výberovú dievčenskú strednú školu Chelmsford County High School for Girls ako aj prestížnu súkromnú školu New Hall Independent School. Musím skonštatovať, že úroveň vzdelávania ako aj samotných pedagógov a študentov bola vynikajúca. Použitie moderných didaktických pomôcok ako interaktívna tabuľa či dataprojektor boli samozrejmosťou, v New Hall mali dokonca žiaci k dispozícii aj vlastný tablet, s ktorým interaktívne pracovali na hodinách. Samotní žiaci, oblečení v tradičných školských uniformách (inak veľmi slušivých a úhľadných, lebo im naozaj veľmi pristali, a vyzerali v nich veľmi dôstojne :-) boli nesmierne disciplinovaní a veľmi pekne a aktívne sa zapájali do vyučovacieho procesu. Vyučovacie hodiny trvali nie 45 minút (ako u nás), ale 60 minút, čo poskytovalo väčšiu pohodu a priestor na preberanie učiva, a taktiež počet žiakov v skupinách bol menší ako u nás, cca 15 žiakov v skupine na všetkých predmetoch, niekedy aj menej, čo opäť umožňovalo viac individuálny prístup ako aj samotné zapájanie sa študentov do vyučovacieho procesu.
Bonusom druhého týždňa bola ešte jednodňová návšteva Londýna spojená s prehliadkou budovy parlamentu známej ako ´Houses of Parliament´. K tomu ešte dva dni cibrenia jazykových zručností vo forme rôznych lexikálnych a interkatívnych cvičení a program kurzu bol naplnený. A aj keď bol skutočne nabitý, bol veľmi zaujímavý, inšpiratívny a vedomostne, profesijne i osobnostne veľmi obohacujúci. Spoznala som skupinku ´kolegyniek´ z Európy, s ktorými sme sa mohli pozdieľať o našej pedagogickej praxi ako aj systémoch či úrovni vzdelávania v jednotlivých krajinách odkiaľ prišli, naši lektori nás doslova zaplavili množstvom zaujímavých materiálov a poznatkov a návštevy škôl nám potvrdili, že sa máme ešte kam posúvať a zlepšovať. A to bolo aj cieľom celého tohto kurzu – inšpirovať sa a priniesť nové skúsenosti a poznatky do reality našej školy, triedy, vyučovacej hodiny. Ja osobne sa snažím i naďalej budem snažiť tieto cenné skúsenosti posúvať ďalej smerom k naším študentom.
Celkovo teda hodnotím túto jazykovú stáž veľmi pozitívne, snáď jediným negatívom bola neslávne slávna Britská kuchyňa, od ktorej som však nemala vopred veľké očakávania, takže poradili sme si, a našťastie všetko ostatné, ľudia i program to všetko s prehľadom vykompenzovali.

 

Ako vyučujúca angličtiny a etickej výchovy vo svojej práci využívam aj metódu CLIL. Príklad metodického materálu: