Le Lipdub

súťaž videoklipov - Francophonie 2009
(Pripravili: Daniela Hilčíková, Stéphane Tardy a Violaine Leroy)

 

Prima

 

 

 

 

Sekunda

 

tu chyba video ???

 

Tercia

 

Sexta

 

Kvinta

 

 

 Septima

 

 2.D