RNDr. Pavol Kováč, riaditeľ školy

Názov kurzu: Pracovná stáž na partnerskej škole (job shadowing)
Termín konania kurzu: 25.4.2019 - 4.5.2019
Miesto konania kurzu: Lycee General et Technologique Prive ND Kreisker, 2 Rue Cadiou, Saint Pol De Leon, Francúzsko                                                                         
Kontaktná osoba: Mael Sailour, riaditeľ školy

 

Za miesto môjho pobytu som si zvolil Lycee v Saint Pol de Leon  v Bretónsku vo Francúzsku. Školu som si vybral z dôvodu, že  je to  partnerská škola, na ktorej sa uskutočňujú výmenné pobyty žiakov bilingválnej sekcie Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. Mojim cieľom bolo oboznámiť sa s organizáciou výmenných pobytov. Overil som si ako prebieha výber partnerských žiakov, komunikácia s rodinami žiakov, ubytovanie, organizácia mimovyučovacieho času. Súčasne som spoznal partnerskú  školu. Oboznámil som sa s materiálno – technickým zabezpečením školy, prezrel som si prírodovedné laboratória, telovýchovné priestory, jedáleň a ďalšie priestory školy. Viedol som rozhovory s vedením školy na čele s riaditeľom. Diskutovali sme o organizácii a riadení  školy vo Francúzsku. Hovorili sme o metodike vyučovania, ale aj o pracovnom a sociálnom postavení učiteľa vo Francúzsku.  S vyučujúcimi jednotlivých predmetov sme diskutovali o špecifikách vyučovania vo Francúzsku a na Slovensku. Zúčastnil som  sa vyučovacích aj mimovyučovacích aktivít žiakov. Spoznával som históriu a kultúru Bretónska. Veľký dojem na mňa spravil nácvik bretónskych tancov. Nádherné bolo bretónske more, pláže, mestečká na pobreží so starobylými kamennými domami, mesto Brest, nezabudnuteľné opátstvo Mont Saint Michel, výlet na ostrove Ile de Batz.  Vo večerných hodinách som spolu s partnermi z Lycee spoznával úžasnú bretónsku kuchyňu. Vynikajúce kulinárske zážitky som mal nielen v malých prívetivých reštauráciách, ale aj priamo v rodinách hostiteľov, ktorí mi pripravili typické národné bretónske jedlá. Musím oceniť neuveriteľnú pohostinnosť, s ktorou som sa stretával. Bretónsko mi učarovalo, jeho príroda, jeho architektúra a jeho pohostinní ľudia. Absolvovanú mobilitu hodnotím veľmi kladne. Spoznal som osobne organizáciu a priebeh výmenných pobytov. Upevnil som vzťahy s partnerskou školu, nadviazal osobný kontakt s jej riaditeľom. Získal som námety na zlepšenie riadenia školy, na zlepšenie materiálno technického zabezpečenia, ale aj personálneho manažmentu školy.