Mgr. Iveta Jantová, biológia, chémia

Názov kurzu: Job shadowing (náčuvy)
Termín konania kurzu: 21. február – 4. marec 2022
Miesto konania kurzu: Španielsko, Igualada

 

V dňoch 21.2. až 4.3. som sa vďaka nášmu gymnáziu, ktoré je zapojené do programu Erasmus+, mohla zúčastniť náčuvových hodín v Inštitúte Badia i Margarit v španielskom meste Igualada. Cieľom mojich náčuvov bolo zoznámiť sa so španielskym vzdelávacím systémom, porovnať vyučovacie techniky učiteľov na prírodovedných predmetoch a taktiež diskutovať nie len s učiteľmi, ale aj so študentami tejto školy. Samotnej návšteve tejto krajiny predchádzali lekcie španielskeho jazyka v jazykovej škole.

 

Absolvovala som mnoho vyučovacích hodín s rôznymi učiteľmi a predmety ako napr. chémia, biológia, prírodné vedy, robotika, fyzika, laboratórne práce, matematika... Pre mňa, ako chemika a biológa, bol veľmi zaujímavý predmet, ktorý nazývajú prírodné vedy. Predstavoval spojenie biológie a chémie, čo má veľký význam pre pochopenie prepojenia týchto dvoch vied. Na hodinách som odpozorovala, že učitelia pracujú so študentami často v skupinách a vytvárajú rôzne projekty. Učia deti spolupracovať, prepájať vedomosti a následne aj prezentovať. Ich prístup je veľmi priateľský a otvorený. Práve vzťah medzi učiteľmi a študentami ma najviac ohromil. Otvorenosť a priateľstvo, ktoré medzi nimi funguje, mi bolo veľmi sympatické. V triedach majú menej študentov ako u nás, čo umožňuje učiteľom pristupovať viac individuálne.

Okrem školského systému som mala možnosť spoznať okolitú krajinu. Navštívila som Barcelonu, ktorá je vzdialená približne 50 km od Igualady, nádherné pútnické miesto Montserrat a veľa ďalších miest. Učitelia sa mi venovali a pripravovali program aj po vyučovaní. Na spoločných večeriach mi vždy odporučili typické jedlo, ktoré by som určite mala vyskúšať. Veľa sme spolu komunikovali a vymieňali si skúsenosti so svojej pedagogickej praxe.

Keďže moja pedagogická prax je pomerne stále krátka, tak tento pobyt bol pre mňa veľmi inšpiratívny, náučný a ponúkol mi väčší rozhľad o možnostiach vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Všetkým učiteľom prajem, aby mali možnosť vycestovať a vidieť školstvo aj inými očami ako sme zvyknutí u nás na Slovensku.