PaedDr. michaela Janovič, bilingválna sekcia, matematika biológia

Názov kurzu: Enseigner une matière scolaire en français – Disciplines non linguistiques

Termín konania kurzu: 18. júl 2022 – 29. júl 2022

Miesto konania kurzu: Vichy, Francúzsko

 

V dňoch 18.7.-29.7.2022 som mala možnosť zúčastniť sa vzdelávania učiteľov prírodovedných a spoločensko-vedných predmetov vyučovaných vo francúzštine vďaka projektu Erasmus plus. Vzdelávanie prebiehalo v priestoroch vzdelávacej inštitúcie Cavilam, ktorá je zameraná na výučbu a zdokonaľovanie francúzskeho jazyka.

Po úvodnom privítaní, sme sa na konferencii dozvedeli, aké sú vízie a smerovanie vyučovania francúzštiny ako cudzieho jazyka v súčasnom svete. Potom sme boli rozdelení do jednotlivých kurzov podľa zamerania. V mojom kurze som sa stretla s učiteľmi z Poľska, Slovenska,  Talianska, Turecka, Maďarska, USA. Boli to učitelia žiakov rôzneho veku, od 7-ročných detí až po stredoškolákov. Ich vyučovacími predmetmi sú dejepis, občianska náuka, biológia, matematika, fyzika, chémia, náboženstvo, geografia. Vyučovacím jazykom je vždy francúzština.

Mali sme dve vyučujúce, Talianku a Portugalku. Počas teoretických hodín definovali bilingvalizmus a bilingválne vzdelávanie, rovnako aj úlohu a ciele učiteľa takéhoto vyučovania. Počas praktických aktivít sme sa bližšie zoznamovali so správnou formuláciou úloh a zadaní pre žiakov, trénovali sme preformulovanie textu. Toto bolo náplňou prvého týždňa.

Druhý týždeň sme pracovali s rôznymi aplikáciami a internetovými  programami , ktoré môžu obohatiť vyučovanie biológie na našej bilingválnej sekcii. Zároveň sme si pripravovali vyučovaciu jednotku, ktorú sme prezentovali na záver pred lektorkami a účastníkmi kurzu.

Takisto sme sa zúčastňovali seminárov, počas ktorých sme bližšie zoznámili s francúzskou literatúrou, ale i divadelnými technikami ako jeden z nástrojov vyučovania. Prezentujúci sa venovali aj najbežnejším omylom vo francúzskom jazyku a metódam, ako sa im vyhnúť. Jeden zo seminárov  bol vedený moderátorom francúzskeho rádia RFI Monde, ktorý rozprával o využití jednotlivých rozhlasových programov pre zdokonaľovanie sa vo francúzštine. Vysvetľoval význam niekoľkých nových ustálených slovných spojení, ktoré prenikajú do francúzskeho jazyka.

Vždy jedenkrát do týždňa prišli editori niektorého z vydavateľstva predstaviť nové učebné materiály a učebnice.

Vichy je krásne mesto, ktoré bolo pred rokom zapísané ako kultúrne dedičstvo UNESCO. Má bohatú a dlhú históriu, spájanú, okrem iného aj s Napoleonom III. Vďaka minerálnym prameňom sú tu známe kúpele, kde sa liečia migrény, choroby tráviaceho a pohybového aparátu.

Okrem vzdelávacích aktivít, Cavilam ponúka aj rôzne výlety, aktivity, koncerty , ochutnávky jedál, vďaka čomu účastníci spoznávajú francúzsku kultúru, gastronómiu i mentalitu francúzskeho národa. Je to miesto, kde sa stretáva nespočetné množstvo ľudí rôzneho veku, národností a zamerania, takže poskytuje  veľa možností na vytváranie nových kontaktov.

Účasť na tomto projekte mi umožnila vytvoriť vlastné učebné manuály, ktoré budem v budúcnosti používať pre účely vyučovania biológie na bilingválnej sekcii našej školy.

Touto cestou chcem poďakovať kolegyniam, vďaka ktorým som sa mohla tejto mobility zúčastniť. Bola to veľmi inšpirujúca a obohacujúca skúsenosť.