Ivan Sokolík

"Cudzia reč je kľúč, ktorý vám otvorí dvere a prinesie nespočetne veľa možností."

 

- pracuje ako lekár v Hôpitale Neuchâtelois La Chaux-de -fonds, Švajčiarsko

 

V čom francúzsky jazyk ovplyvnil Váš kariérny úspech?

Cudzia reč je niečo ako kľúč, ktorý vám otvorí dvere a prinesie nespočetne veľa možností. Znalosť francúzskeho jazyka nadobudnutá počas štúdia v bilingválnej sekcii Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne mi vytvorila možnosť uplatnenia sa na pracovnom trhu vo francúzsky hovoriacich krajinách Európy. Vybral som si Švajčiarsko, kde je úroveň medicínskeho oboru - chirurgia, ktorému sa chcem venovať, na vysokej profesionálnej úrovni.