IGRAM 2012

Divadelný krúžok – francúzske divadlo


Tento rok sme sa už po tretíkrát pod vedením lektorky Pauline Michaud pustili do nacvičovania krátkeho divadla. Dostali sme až dve šance na jeho odprezentovanie.
Na konci marca sme sa zúčastnili festivalu francúzskych divadiel vo Viedni ako jediné zo Slovenska. Ostatní účinkujúci boli z okolitích krajín ako Česko, Maďarsko alebo domáce Rakúsko, ale prišli aj herci zo vzdialenejšieho Turecka. Po odohratí nášho divadla sme zaznamenali veľa pozitívnych ohlasov, z čoho sme boli nadšené. Užili sme si aj herecké výkony ostaných a videli sme viedenské pamiatky. Taktiež nás veľmi potešilo, že sme aj spolu s ostatnými boli srdečne prijatí na Francúzskej ambasáde vo Viedni, kde nám svoju divadelnú scénku odprezentoval Haitský herec. Ako naše ďalšie viedenské úspechy by som vypichla bezproblémové presuny metrom, komunikáciu v rôznych jazykoch a samozrejme aj to, že sme sa nestratili vo veľkom meste.
Pár dní po návrate z Viedne sme opät sadli na vlak, tentokrát smer Košice. Tu sme sa zúčastnili divadelnej súťaže IGRAM organizovanej francúzskou ambasádou v Košiciach. Naši súperi boli študenti z troch slovenských a jednej českej školy. Tu už bola nervozita pred vystúpením vyššia, lebo už nám išlo aj o dobré umiestnenie. Konkurencia bola určite vysoká, napriek tomu zlatým klincom programu bolo vyhodnotienie, ktoré sa pre nás skončilo veľmi dobre. Dostali sme ocenenie za najlepšie divadlo IGRAMu a vyhrali sme super čašu za prvé miesto, z ktorej sm si pripili aj malinovým skorošampanským.
Teraz už sa tešíme na vystúpenie v Trenčíne pred bilingválnou sekciou a samozrejme aj na to, čo vytvoríme v budúcich rokoch. Nakoniec by som sa za nás všetky chcela poďakovať Pauline, ktorá nám napísala scenár a doviedla nás až k víťazstvu v Košiciach. Naša vďaka patrí takisto pánovi profesorovi Mališovi, ktorý bol s nami vo Viedni, pánovi riaditeľomi, ktorý finančne podporil našu účasť na IGRAMe a v neposlednom rade taktež organizátorom podujatí vo Viedni aj v Košiciach.

 

Barbora Arbetová, septima