IGRAM 2011

celoslovenská súťaž frankofónnych divadiel v Košiciac

 

už tradične sa študenti našej školy zúčastňujú celoslovenskej súťaže frankofónnych divadiel IGRAM v Košiciach. Študentky Adriana Andrášová, Barbora Arbetová, Tamara Bartková a Monika Jančovičová zo VI. BA a Adela Andrášová, Kristína Mojžišová a Nicolette Tomášková z III. BA obsadili tento rok 3. miesto s upravenou a modernizovanou hrou Rómeo a Júlia (Roméo et Juliette) pod vedením francúzskej lektorky Pauline Michaud.

Monika Jančovičová získala za úlohu režisérky ocenenie za najlepšiu herečku.

 

 

                 

Monika Jančovičová - najlepšia herečka IGRAM 2011