IGRAM 2010

celoslovenská súťaž frankofónnych divadiel v Košiciac

 

v apríli sa naši študenti ( Adriana Andrášová, Barbora Arbetová, Tamara Bartková, Monika Jančovičová, Žofia Chrobáková, Barbora Novotná a Nikola Želonková) zúčastnili už 9-teho ročníka celoslovenskej súťaže frankofónnych divadiel s hrou "Le géant aux cheveux rouges"  (Obor s červenými vlasmi) pod vedením francúzskych lektorov Stéphane Tardy a Pauline Michaud.