František Babuška

"Znalosť francúzštiny mi umožnila vyštudovať francúzsku vysokú školu."

- pracuje pre poradenskú a audítorskú spoločnosť Deloitte

 

Bolo štúdium v bilingválnej sekcii pre Vás plusom? Prečo?

Vyštudovaním bilingválnej sekcie som získal konkurenčnú výhodu oproti rovesníkom. Nadštandardná kvalita výučby zaručuje nielen vysokú úroveň jazykových znalostí, ale aj vedomostí z iných vedných odborov. Vďaka danému systému štúdia som navyše získal všeobecný rozhľad, učebné návyky a tiež schopnosti kritického myslenia a riešenia úloh, ktoré mi pomohli presadiť sa doma aj v zahraničí.

 

Ovplyvnila francúzština Váš kariérny úspech?

Znalosť francúzštiny mi umožnila vyštudovať francúzsku vysokú školu a získať skúsenosti a znalosti, ktoré značne uľahčujú uplatnenie na trhu práce a kariérny rast.