Súťaže vo filmoch

Karolína Matejková sa zapojila do medzinárodnej súťaže "Génération bilingue 2014" na tému "deň študentky bilingválnej sekcie" organizovanej Francúzkym inštitútom v spolupráci s televíznymi stanicami RF1 a TV5 Monde a Français dans le monde. Získala poďakovanie pána Pascala Schallera, atašé pre vzdelávanie a jazykovú spoluprácu, z Francúzskeho inštitútu v Bratislave za reprezentáciu Slovenska.

 

 

 

Samuel Štefanec získal prvé miesto v súťaži "Bilingválna sekcia" vyhlásenej Francúzskym inštitútom v Bratislave v roku 2013