RNDr. Denisa Bíliková, matematika, informatika

Názov kurzu: The role of emotional intelligence in removing fear of mathematics
Termín konania kurzu: 28. 06.  - 09. 07. 2021
Miesto konania kurzu: Palermo, Sicília, Taliansko 

 

Na prelome júna a júla 2021 som absolvovala program Erasmus+ v Palerme na Sicílii. Kurz mal názov „The role of emotional intelligence in removing fear of mathematics“. Prvý týždeň sme sa spolu s lektorom a kolegami z Bulharska, Španielska, Poľska a Maďarska venovali téme emocionálnej inteligencie ako takej. Prešli sme nielen teoretické, ale hlavne praktické aktivity a ukážky. Na začiatku kurzu sme si osvojili desať princípov emocionálnej inteligencie a jej vlastnosti. Zároveň lektor zdôraznil dôležitosť emocionálnej inteligencie v bežnom živote, vo vzťahoch a pre nás učiteľov hlavne v školskom prostredí pri komunikácii s kolegami a žiakmi. Definoval rozdiel medzi IQ a EQ, kým IQ je zamerané na kvantitu, EQ predstavuje kvalitu. Vyskúšali sme si rôzne aktivity a hry na vcítenie sa jeden do druhého a na riešenie konfliktných situácií.

Druhý týždeň bol venovaný  odbúravaniu strachu z matematiky pomocou emocionálnej inteligencie. Naučili sme sa aktivity ako napríklad Icebreaker, ktorý slúži na  prelomenie ľadov pri zoznamovaní sa so študentami alebo Energizer, ktorý je vhodný na zvýšenie energie u žiakov na začiatku hodiny. Dozvedeli sme sa, že je vhodné používať na hodinách matematiky skupinovú prácu, kedy študenti riešia dané problémy, komunikujú medzi sebou a spolu prichádzajú na riešenia. Pri niektorých témach je vhodné zaradiť aj napr. projektovú metódu, kedy študent pracuje na projekte, zisťuje a hľadá si informácie a ďalej ich potom predá spolužiakom. Je dôležité rešpektovať každého študenta a zaistiť v triede priateľskú atmosféru. Nevyhnutným nástrojom je spätná väzba, vďaka ktorej vie učiteľ zistiť, čo môže ešte zlepšiť a ako sa žiaci na jeho hodinách cítia.

Náš lektor bol rodený Palermčan, ktorý okrem kurzov pre Erasmus bojuje proti sicílskej mafii. Veľa konkrétnych príkladov zo života uvádzal zo svojej praxe, čo pre nás bolo veľmi podnetné. Zároveň nám svojimi praktickými radami pomohol pri poznávaní Palerma a jeho okolia. Okrem každodenného absolvovania hodín v škole, som po poobediach objavovala krásy Palerma. Postupne som si prešla pamiatky ako Palermská katedrála, Normanský palác, či Palatínska kaplnka. Počas týždňa sme spolu s lektormi a účastníkmi kurzu absolvovali spoločnú večeru, kde sme sa bližšie spoznali a ochutnali sicílske špeciality ako arancini, pasta alla Norma, cannoli a mnoho ďalších. Tento kurz predčil moje očakávania, dozvedela som sa veľa dôležitých informácií o emocionálnej inteligencii a jej využití pri vyučovaní matematiky. Spoznala som zaujímavých učiteľov z celej Európy a v neposlednom rade som videla nádherné  sicílske miesta, či už v Palerme alebo jeho okolí.