Mgr. Zuzana Bezáková, anglický jazyk, dejepis

 Názov kurzu: Keatívne činnosti a motivačný materiál použiteľný pre stredné školy
Termín konania kurzu: 29. 07. 2018 - 10. 08. 2018
Miesto konania kurzu: Cheltenham, Veľká Británia
 

V dňoch 29. júla až 10. augusta 2018 som sa vďaka programu Erasmus+ zúčastnila kurzu pre učiteľov anglického jazyka s dôrazom na kreatívne činnosti a motivačný materiál použiteľný pre stredné školy. Kurz sa pôvodne organizoval v meste Gloucester, Veľká Británia, z organizačných dôvodov sa presunul do mesta Cheltenham.

Hlavnou náplňou kurzu boli workshopy zamerané na moderné techniky výuky angličtiny ako cudzieho jazyka, techniku C.L.I.L., prednášky a seminár o aspektoch života v modernej Británii prostredníctvom literárnych textov, prácu s divadelnou hrou Williama Shakespeara Veselé paničky Windsorské spojenú s návštevou divadelného predstavenia v Shakespearovom rodisku a kultúrne exkurzie do historických miest Gloucester a Tewkesbury. Súčasťou kurzu bol aj intenzívny jazykový kurz zameraný na zmeny v používaní jazyka v súčasnej spoločnosti a prednáška o zmenách v britskom školskom systéme.

Kurz hodnotím z hľadiska mojich potrieb a potrieb školy ako vysoko prínosný. Zoznámila som sa s didaktickými postupmi, ktoré budem vo svojej práci používať, ako zaujímavou formou vyučovať gramatické javy, rozširovať slovnú zásobu, pracovať s textom. Pobytom v krajine, ktorej jazyk vyučujem som si zdokonalila jazykové zručnosti a prejav.

 

Svojich študentov som zapojila do e-winning projektu. Volá sa Little Culture Ambassadors. Zapojené sú Turecko, Litva, Albánsko a my. Projekt je určený pre 11 až 14 ročných žiakov. Cieľom projektu je spoločne spoznávať kultúrne a historické dedičstvo partnerov.  Jednotlivé aktivity budú prebiehať od decembra do mája 2019.