Mgr. Zuzana Bezáková, anglický jazyk, dejepis

Názov kurzu: Museum Education
Termín konania kurzu: 20. - 26. septembra 2021
Miesto konania kurzu: Heraklion, Kréta, Grécko

 

Byť na Kréte je pre každého učiteľa dejepisu ako byť v siedmom nebi. Kréta je rodisko najvyššieho boha Dia, kolíska európskej civilizácie, počiatok našich kultúrnych dejín, križovatka a spojnica sveta východu a západu, severu a juhu.

Vďaka programu Erasmus+ som mala príležitosť týždeň spoznávať toto jedinečné miesto. V dňoch 20. - 26. septembra 2021 som sa zúčastnila kurzu pre učiteľov organizovaným inštitútom celoživotného vzdelávania Oloklirosi s názvom Museum Education v meste Heraklion. Mojím zámerom bolo získať poznatky a inšpirovať sa skúsenosťami odborníkov s muzeálnou pedagogikou ako rozšíriť a preniesť moju vášeň a lásku k histórii a múzeám na svojich študentov.

V Heraklione som stretla viacerých učiteľov z rôznych európskych krajín, zapálených pre svoju prácu a odhodlaných na sebe pracovať a zdokonaľovať sa vo svojom odbore. Kurzy mali rôzne zameranie ako napríklad zlepšenie sociálnych zručností učiteľov, podnikanie, ekológia alebo inklúzia.

Na moje prekvapenie na kurze Museum Education som bola jedinou účastníčkou. Najprv som sa zľakla, ale potom sa to ukázalo byť veľkou výhodou. Úvodné a záverečné časti kurzu som absolvovala spoločne s ostatnými učiteľmi (samozrejme aj tradičnú grécku večeru), ale väčšinu času som strávila vo dvojici s muzeálnou pedagogičkou Heraklionu Alexandrou. Prebrali sme teóriu muzeálneho vzdelávania, vyskúšali sme nové metódy a formy práce vzbudzujúce záujem žiakov a širokej verejnosti o historické objekty, navštívili sme múzeá so vzácnymi artefaktmi a prešli si historické centrum.  Na mieste v praxi mi ukázala ako sa dajú využiť moderné informačné technológie a aplikácie pre žiakov ponúkajúce prepojenie súčasného sveta s vizualizáciou sveta minulosti prostredníctvom príbehu. Gréci majú široké skúsenosti s prezentovaním svojej histórie a pritiahnutím záujmu o ňu. Môžu byť pre nás inšpiráciou a vzorom. Bola som nadšená jednak samotným miestom s dávnou a bohatou minulosťou a zároveň Alexandriným zápalom pre múzeá a prácu s mladými ľuďmi. Bol to úžasný zážitok, ktorý by som dopriala každému učiteľovi dejepisu.

 

Aj vďaka kurzu Museum Education organizovaného v rámci programu Erasmus+ majú naši študenti možnosť zažiť hodiny dejepisu nielen v priestoroch našej školy, ale aj priamo v meste, na miestach, ktoré sú s históriou späté a okolo ktorých prechádzame každý deň. Nie vždy sme však schopní si ich historickú hodnotu uvedomiť.

Výraznou pomocou pri vyučovaní dejepisu je návšteva inštitúcií, ktoré historické predmety zhromažďujú, uchovávajú a vedecky spracovávajú, teda v múzeách. Tu študenti môžu sami objavovať, skúmať a približovať sa k dejinám regiónu a spoločnosti. Neformálne zážitkové vzdelávacie aktivity prispievajú k zvýšeniu záujmu o dejepis a kultivovaniu historického vedomia našich študentov.