Barbora Golanová

"Táto škola ma naučila nevzdať sa a prekonať akékoľvek prekážky."

- pracuje ako lektorka anglického a francúzskeho jazyka pre súkromnú jazykovú školu

 

Štúdium v bilingválnej sekcii pre mňa bolo prínosom nielen z jazykovej stránky, ale taktiež z osobnej stránky. Táto sekcia ma naučila nevzdať sa a prekonať akékoľvek prekážky.

Znalosť francúzskeho jazyka z bilingválnej sekcie mi pomohla získať miesto na Erasme počas štúdia na univerzite a teraz je súčasťou môjho každodenného života. 

Štúdium na bilingválnej sekcii považujem za dobré rozhodnutie, nakoľko mi dodalo nielen znalosť cudzích jazykov, angličtiny a francúzštiny, ale taktiež priateľov a schopnosť nevzdať sa, aj keď je niečo ťažké.