Barbora Eliášová

"Učitelia nás vždy viedli k tomu, že jeden problém sa dá vyriešiť viacerými správnymi cestami."

- absolvovala Karlovu Univerzitu (odbor biológia)

- je študentkou doktorandského štúdia

 

Štúdium na bilingválnom gymnáziu bolo pre mňa určite plusom. Francúzsky jazyk síce aktívne nevyužívam (ale stále si hovorím, že ho oprášim), ale napriek tomu mi výučba v tomto jazyku dala veľa. Štúdium bolo náročné a výborne ma pripravilo na vysokú školu, ktorú som následne zvládla "ľavou zadnou".

Za najväčší prínos považujem to, že nás učitelia vždy viedli k tomu, že jeden problém sa dá vyriešiť viacerými správnymi cestami, málokedy sme sa museli bifľovať vzorce a jednotné postupy. Táto škola ma naučila logicky uvažovať a súvisle argumentovať, čo sa hodí v akejkoľvek životnej situácii. Takmer všetky moje úspechy sa určitým spôsobom viažu na to, čo som sa naučila na bilingválnom gymnáziu. Úspešne som absolvovala Karlovu Univerzitu kde som získala ocenenie za najlepšiu bakalársku prácu katedry, dostala som svoju vysnívanú prácu, hneď moja prvá žiadosť o grant bola úspešná a dnes pomaly smerujem k získaniu doktorského titulu. Práca vedca zahrnuje až prekvapivo veľa písania rôznych žiadostí a článkov. A ja si pritom vždy s vďakou spomeniem na školu, ktorá mi dali dlhé hodiny stravne pri francúzskych argumentačných prácach :)