Andrej Puček

"Na štúdiu si najviac cením, že ma naučilo myslieť v cudzom jazyku."

 

- vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave

- študuje manažment ľudských zdrojov v Toronte v Kanade

 

Po gymnáziu som vyštudoval Ekonomickú univerzitu v BA, zameranie Marketingový a obchodný manažment, kde som zoštátnicoval v máji. Bakalárske štúdium som absolvoval čiastočne vo francúzštine.  Momentálne začínam tretí týždeň v Kanade. Prihlásil som sa na biznis kurz starostlivosti o zákazníkov a manažmentu ľudských zdrojov v Toronte, kam ma teda vzali a pravdepodobne tu strávim rok a pol, pol roka na škole a rok v práci...ak si teda nejakú nájdem :D

Gymnázium mi dalo predovšetkým skvelý základ na štúdium jazykov. Najviac si cením to, že ma naučilo myslieť v cudzom jazyku, pretože to mi veľmi pomáha existovať v cudzojazyčnom prostredí bez akýchkoľvek veľkých problémov. Celkovo metódy akými sa vyučovalo na bilingválnej sekcii, mi pomáhali lepšie chápať učivo na vysokej škole a mnoho vecí som tak dokázal ľahšie pochopiť.