Alexandra Plešková

"Boli sme vystavení novej kultúre a neustále vedení ku samostatnému a kritickému mysleniu."

 

- študovala na parížskom Inštitúte politických vied (Sciences Po Paris)

- pracuje ako  projektová manažérka v kreatívnej parížskej agentúre

 

Volám sa Alexandra Plešková a na GĽŠTN som zmaturovala v r. 2007. Hneď po skončení štúdii na parížskom Inštitúte politických vied (Sciences Po Paris) v r.2012 som si našla prácu v jednej kreatívnej parížskej agentúre. Začínala som začínala ako asistentka a postupne som sa vypracovala na projektovú manažérku. Mala som na starosti nielen projekty vo Francúzsku, ako napríklad rekonštrukcia múzea v meste Cognac , ale aj projekty medzinárodného charakteru ako organizácia festivalu venovanému kreatívnym inováciám vo vzdelávaní v Katare. Každému, kto zvažuje bilingválnu sekciu GĽŠTN v Trenčíne môžem tento typ štúdia jedine vrelo odporučiť. Odhliadnuc od solídnych znalostí francúzskeho (a anglického) jazyka, ktorými ma bilingvál vyzbrojil a nasledovne mi pomohol úspešne doštudovať na francúzskej univerzite a ostať tam pracovať, by som chcela vyzdvihnúť fakt, že sme od 10 rokov boli vystavení novej kultúre a neustále vedení ku samostatnému a kritickému mysleniu a tzv. „ouverture de l´esprit“ (otvorenej mysli). Počas môjho 8- ročného štúdia som nasala nielen obrovské množstvo informácii, ale naučila som sa klásť tie správne otázky a na každý fakt hľadieť z rôznych uhlov a tak nájsť kreatívne riešenia na nové problémy – všetko nevyhnutné vlastnosti na dnešnom trhu práce. Svojmu rýchlemu kariérnemu postupu vďačím zo značnej časti GĽŠTN a jeho oddanému profesorskému zboru a dovolím si tvrdiť, že tento typ štúdia komplexne a kvalitne pripravuje mladých ľudí na akúkoľvek cestu, na ktorú sa rozhodnú v dospelom živote vydať.