Alexandra Fabianová

"Štúdium v bilingválnej sekcii ma inšpirovalo k ďalšiemu štúdiu jazykov."

- vyštudovala Univerzitu Palackého v Olomouci

- pracuje na Ambasáde v Bruseli

 

Som absolventkou francúzskeho osemročného bilingválneho štúdia zameraného na prírodovedné predmety organizovaného na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne v rokoch 1999-2007. Som veľmi rada, že sa moji rodičia rozhodli zapojiť ma do tohto pilotného programu gymnázia a rovnako som veľmi rada, že gymnázium umožnilo už 10-ročným deťom účasť na tomto projekte. Je to vek, v ktorom si človek ešte poriadne neuvedomuje, ako mu cudzie jazyky v budúcnosti otvoria dvere do sveta, ale zároveň vek, v ktorom sa ich najľahšie naučí. Mňa táto skúsenosť inšpirovala k ďalšiemu štúdiu jazykov na Univerzite Palackého v Olomouci, z ktorej som získala titul Magister v odbore 'Francouzská a nizozemská filologie'. Počas  univerzitných rokov som absolvovala viaceré zahraničné stáže, ktoré ma motivovali pracovať v medzinárodnom prostredí. Momentálne žijem v Bruseli, pracujem na miestnej Ambasáde Spojených Štátov Amerických, naplno využívam angličtinu, francúzštinu a holandčinu. Popri práci robím doktorandský výskum na Vrije Universiteit Brussel na tému pozitívneho vplyvu bilingválneho vzdelávania a vylepšovania jeho foriem.

 

Nedávno som na Vás veľmi myslela - navštívila nás tu Hilary Clintonová a rozhodla sa, že osobne stretne lokálnych zamestnancov a poďakuje im za spoluprácu. Tak sa stalo, že aj mne podala ruku:) Fakt som chcela zmieniť Vaše meno, ako sme sa kedysi dohodli, že tí čo budú robiť tých prezidentov, atd. Vás majú spomínať v príhovoroch pre média. Akože tak ďaleko ešte nie som a ani neplánujem, ale spomenúť Vás Hilary by mohla byt tiež pekná pocta, no nie:) Akurát, že mala veľmi preťažený program a iba sa naokolo usmievala, podávala ruky a potom ju vyviedla ochranka, tak sa to nejako nestihlo. Ale v ten moment som na Vás naozaj veľmi intenzívne myslela a vedela som, že Vám to urobí radosť:)