Akreditácia Erasmus 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 v rámci projektu Erasmus+ študovalo na stredných školách vo Francúzsku 12 študentov tretieho ročníka bilingválnej sekcie: Andrej Bližňák, Denisa Bohušová, Lucia Budkeová, Stela Florišová, Dominik Jando, Karolína Janovič, Ema Korbelová, Nina Melicháreková, Stanislava Šimová, Lukáš Smejkal a Oliver Eduard Trokan.

 

Stanislava Šimová

Som rada, že som mala jedinečnú príležitosť vďaka projektu Erasmus + navštíviť Francúzsko, spoznať francúzsku kultúru a spoločnosť na vlastnej koži. Môj pobyt trval 3 a pol mesiaca a bývala som u milej tety v meste Saumur. Navštevovala som súkromné gymnázium Saint Luis a v triede som mala veľmi milý a súdržný kolektív. Bývala som iba 2 km od školy a zhruba 1 km od centra mesta čo bolo veľmi praktické. Zo začiatku bolo ťažké zvyknúť si na nový systém či v škole, alebo v rodine. V škole sme bývali od rána do večera, takže som len prišla domov, spravila si úlohy, navečerala sa s rodinou a išla spať, takže veľa voľného času som nemala, ale cez víkendy som mala množstvo času aj príležitostí objavovať Saumur a okolie. V rodine som bývala s ďalšou študentkou z Nemecka, veľmi mi prirástla k srdcu a aj po skončení študijného pobytu sme ostali v kontakte. Tento pobyt ma naučil byť viac samostatnou, zlepšilo sa moje porozumenie aj gramatika z francúzštiny, naučila som sa prispôsobiť sa novým veciam a našla som si kamarátov z rôznych krajín. Určite by som odporučila vyskúšať:)

 

Z klasickej sekcie študenti tretieho ročníka študovali:

Francúzsko - Izabela Mišáková, Španielsko - Simon Bahno, Fínsko - Terézia Lendvayová, Rakúsko - Anetta Hudecová, Česká republika - Miloš Vasko, Júlia Bystrická, Lucia Anna Janka Mikušová, Martina Rendeková, Janka Strapková

 

Terézia Lendvayová

Minulý školský rok si v rámci projektu Erasmus + strávila nejaký čas vo Fínsku. Kde presne si študovala?
V rámci projektu Erasmus+ sa mi podarilo dostať práve do Helsínk. Dvojmesačné štúdium som strávila na strednej škole v meste Espoo, blízko Helsínk. Bývala som u mojich známych, Fínov, na opačnej strane hlavného mesta.

Aké boli tvoje prvé pocity, keď si prišla do cudzej krajiny?
Euforické. Nové prostredie veľkomesta, všade bolo množstvo ľudí. Človek si zrazu musí pamätať všetky cesty, ktorými prešiel, kde zabočil, kde nastúpil na vlak. Prvý týždeň som bola už v skorých poobedňajších odinách unavená a po príchode zo školy som spávala aj 4 hodiny. Bola to záťaž na psychiku spoznávať každý deň enormné množstvo nových ľudí bez prítomnosti niekoho blízkeho. Na druhej strane je to super príležitosť zdokonaliť sa v cudzom jazy-ku, rozvíjať logiku a predstavivosť.

Vo Fínsku si bola ako študentka zo Slovenska. Aké boli najväčšie zmeny v školskom systéme, ktoré si si za ten čas uvedomila? 

Najväčší rozdiel v školskom systéme sú periodické vyučovacie obdobia. Školský rok je rozdelený na 1,5-mesačné periódy. Počas jednej periódy majú žiaci približne 5 predmetov, ktoré sa každú periódu obmieňajú na základe ich vlastného výberu. Počas celého 1,5 mesiaca študenti nepíšu písomné práce akéhokoľvek typu, majú dobrovoľné  projekty a niekedy domáce úlohy, za ktoré sú hodnotení. Na konci periódy prichádza Project week a po ňom Exam week - skúškové obdobie, počas ktorého sa píšu len písomky. Na základe známky a práce na hodine dostanú žiaci výslednú známku. Prítomnosť na hodinách je taktiež iná ako u nás. Je to žiakova zodpovednosť koľko, kedy a ako sa učí. Meškanie na vyučovanie je bežné, stačí, ak žiak príde na prvých alebo posledných 5 minút hodiny. Učiteľ je len prostriedkom na usmerňovanie hodiny a zdrojom informácií a vedomostí. Nevzniká tam taká obrovská priepasť medzi študentmi a profesormi. Rešpekt, úcta a dôvera sú však obojstranné.

Vo Fínsku ľudia vyrastajú v inom spoločenskom systéme, kultúre a zvykmi ako ľudia na Slovensku. Videla si nejaké rozdiely aj v ich každodennom správaní?
Rozdielov bolo mnoho. Od úplne bežných vecí a návykov až po malé detaily. Fíni, či už pracujúci ľudia alebo študenti stredných a vysokých škôl, sú všetci cieľavedomí. Vedia kam napredujú, lebo môžu a majú na to priestor. Je viditeľné, že chcú byť vzdelaní, chcú byť čo najlepší. Vzdelanie je tam prostriedkom a cestou k zaručenému úspechu a zabezpečeniu v živote - materiálneho aj systémového. Je to kolobeh a myslím si, že aj schéma úspešného spoločenského systému. Ak veľa dáš, veľa dostaneš a dosiahneš. A potom aj tie bežné veci, ktoré si človek všíma na prvý pohľad, napríklad do priorít mladých ľudí nepatrí stretávanie sa, chodenie na párty, pitie alkoholu či fajčenie. Alkohol a tabakové výrobky sú vysoko zdanené, čo je možno aj vysvetlenie pre tento jav, ale v konečnom dôsledku to vytvára obraz určitej nezávislosti spoločnosti. Dodržiavajú pravidlá, neláka ich rebélia a teda, paradoxne, si môžu dovoliť nemať až toľko pravidiel ako v našej spoločnosti.

A nakoniec, mala si neja-ký konkrétny zážitok, pri ktorom si si povedala, že toto je ten moment, ktorý si budeš navždy pamätať?

Celý môj Erasmus+ pobyt vo Fínsku bol pre mňa úžasný zážitok. Avšak asi navždy mi utkvejú v pamäti ľudia, ktorých som tam spoznala. Samozrejme, nemohli chýbať ani fínske sauny a následné ponáranie sa do štvorstupňovej vody v zamrznutom jazere, či ochutnávky typických fínskych jedál, zvykov a tradícií. Takisto výnimočným momentom bolo pre mňa vidieť polárnu žiaru.