Vyučujúci

 

PaedDr. Zuzana Macák

vedúca bilingválnej sekcie

Aprobácia: prekladateľstvo - francúzsky jazyk
Vyučujúca: francúzsky jazyk a literatúra

Kontakt:
e-mail: macak.zuz@gmail.com

 

 

PaedDr. Martina Burzová

Aprobácia: matematika - biológia
Vyučujúca: biológia, matematika

Kontakt:
e-mail: martina.kovacikova1@gmail.com

 

 

PaedDr. Michaela Janovič

Aprobácia: matematika - biológia

Vyučujúca: biológia, matematika

Kontakt:

e-mail: kalmique@yahoo.fr

 

 

Alexandra Kubaščíková

Aprobácia: francúzsky jazyk
materská dovolenka

Kontakt:
e-mail: kubascik.alex@gmail.com

 

 

 

RNDr. Iveta Liptáková

Aprobácia: matematika - fyzika - informatika

Vyučujúca: fyzika

Kontakt:

e-mail:liptakova@glstn.sk

tel.: 0908 287 276

 

 

Mgr. Martina Mižičková

Aprobácia: francúzsky jazyk - slovenský jazyk
Vyučujúca: francúzsky jazyk a literatúra

Kontakt:
e-mail: mmizickova79@gmail.com

 

 

PaedDr. Katarína Pethö PhD.

Aprobácia: matematika - chémia
Vyučujúca: matematika

Kontakt:
e-mail: kaca.petho@gmail.com
tel.: 0907 173 317

 

 

Mgr. Soňa Strnadová

Aprobácia: francúzsky jazyk - biológia
Vyučujúca: francúzsky jazyk

Kontakt:
e-mail: s.strnadova@yahoo.fr

 

 

Ing. Soňa Tománková

Aprobácia: chémia
Vyučujúca: chémia

Kontakt:
e-mail: tomankova@glstn.sk

 

 

Pauline Michaud

francúzska lektorka

Aprobácia: français langue étrangère (francúzština pre cudzincov)
Vyučujúca: francúzsky jazyk a literatúra

Kontakt:
e-mail: pau.michaud@gmail.com

 

Bývalí vyučujúci v bilingválnej sekcii

 

Mgr. Eva Solarová

zakladateľka bilingválnej sekcie

Aprobácia: latinčina - francúzsky jazyk
Kontakt:
e-mail: e.solarova@gmail.com

na dôchodku

 

 

Mgr. Daniela Vančová

Aprobácia: ruský jazyk - francúzsky jazyk
Kontakt:
e-mail: vancoda@hotmail.com

na dôchodku

 

 

Mgr. Silvia Korenicová

Aprobácia: ruský jazyk - francúzsky jazyk
Kontakt:
e-mail: silvikor@hotmail.com

na dôchodku

 

 

 Mgr. Oľga Kovalčiková

Aprobácia: slovenský jazyk - francúzsky jazyk
na dôchodku

 

 

Mgr. Miroslav Mališ

Aprobácia: francúzsky jazyk

Kontakt:
e-mail: malis@glstn.sk

zástupca riaditeľa

 

 

PaedDr. Andrea Urbanová PhD.

Aprobácia: matematika - chémia
Kontakt:
e-mail: andrea_urban@hotmail.com

 

 

Geoffrey Ovicher

francúzsky lektor

Aprobácia: français langue étrangère (francúzština pre cudzincov)
Kontakt:
e-mail: begemott@hotmail.fr

 

 

Stéphane Tardy

francúzsky lektor

Aprobácia: français langue étrangère (francúzština pre cudzincov)
Kontakt:
e-mail: stephane.tardy@hotmail.com

FF UKF v Nitre, katedra romanistiky

 

 

Violaine Leroy

francúzska lektorka
Aprobácia: français langue étrangère (francúzština pre cudzincov)
Kontakt:

e-mail: violaineleroy@gmail.com
vo Francúzsku

 

 

Lubomira Rydzek

francúzska lektorka
Aprobácia: français langue étrangère (francúzština pre cudzincov)
Kontakt:
e-mail: mirabellepink@hotmail.com

vo Francúzsku

 

 

Veronique Gousseau

francúzska lektorka
Aprobácia: français langue étrangère (francúzština pre cudzincov)
Kontakt:
Facebook

 

 

Sonia Marcoux

francúzska lektorka
Aprobácia: français langue étrangère (francúzština pre cudzincov)
Kontakt:
e-mail: sonia.marcoux@gmail.com

 

 

 

Léonore Léauoté

francúzska lektorka
Aprobácia: français langue étrangère (francúzština pre cudzincov)
Kontakt:
e-mail: leonore.leaute@laposte.net

 

 

Malorie Lorette

francúzska lektorka
Aprobácia: français langue étrangère (francúzština pre cudzincov)
Vyučujúca: francúzsky jazyk

Kontakt:
e-mail: lorielorette@gmail.com