Projekt Antigones

Projekt Antigones SK-FRA-CZ

 

Špeciálne opatrenia  spojené so zdravotnou krízou Covid-19 viedli k prehodnoteniu podmienok medzinárodných výmen žiakov rôznych Európskych krajín a tak isto k vymysleniu nového spôsobu živého divadla.

Výber Antigony ako predstaviteľky boja mladých proti nastolenému poriadku a ako centrálnej postavy projektu sa nám zdalo zaujímavé, pretože umožňuje sa opäť zamyslieť nad aktuálnosťou sily, ktorú tragédia má.

Krehká, mladá žena, ktorá sa neskloní pred zákonom, nastoleným mužmi, pripravená obetovať sa pre to, čo jej srdce káže sa stáva žiarivým symbolom odporu a nádeje.

Antigona písaná perom Anne Carsonovej, Brechta, Anouilha a Sofokla znovu povstane ako mladá Francúzska, Češka a Slovenka. A tak isto aj ostatné postavy hry.

Projektu sa zúčastňujú 3 krajiny : Francúzsko (organizátor), Česká republika a Slovensko.  Pod dohľadom profesionálneho režiséra Vincenta Goethalsa žiaci spomínaných troch krajín nacvičujú divadelnú hru Antigona, ktorá je zložená zo 4 verzií tohto diela:  Sofokles, Anouilh, Brecht, Carson. Po spoločnom stretnutí v Tábore (CZ) a v Trenčíne (SVK) žiaci odohrajú hru v budove Opery a divadla v Metz (FRA). Hra sa bude naživo vysielať v on-line priestore.