Little Culture Ambassadors

V školskom roku 2018/19 študenti sekundy pracovali na eTwinningovom projekte Little Culture Ambassadors spolu so svojimi rovesníkmi z Albánska, Turecka, Španielska, Portugalska, Litvy a Rumunska. 

Cieľom projektu bolo dozvedieť sa viac o svojej histórii a zdieľať svoje poznatky so svojimi partnermi. Úlohou projektu bolo posilniť vedomie európskej spolupatričnosti, poznať svoje dejiny, posilniť vzťah a uvedomiť si dôležitosť a význam nášho kultúrneho dedičstva.

Projektové aktivity a úlohy boli naplánované počas celého školského roku. V úvodných fázach išlo o vzájomné spoznanie sa. Školy z jednotlivých krajín sa predstavili prostredníctvom krátkych videofilmov a popisu použitím aplikácie padlet v twinspace. Študenti odpovedali na otázky v dotazníku, ktoré mali zistiť do akej miery poznajú a považujú kultúrne dedičstvo za dôležité. Súčasťou úvodnej fázy bolo tiež vytvorenie spoločného loga projektu. S radosťou konštatujeme, že víťazom súťaže sa stal návrh loga našej študentky Maríny Anny Štefánikovej.

Pre potešenie sme si so svojimi partnermi vymenili malé darčeky v podobe suvenírov. My sme posielali balíčky do Turecka a Španielska.

Bližšie kontakty študenti nadviazali počas online konferencie, kde sa mohli priamo spýtať na to, čo ich zaujímalo a učitelia mohli priamo skoordinovať ďalší postup v rámci projektu.

Hlavnou aktivitou projektu bolo vytvoriť videofilm o kultúrnom dedičstve a podniknúť výlet na historicky zaujímavé miesto. Našou prirodzenou voľbou bolo natočiť film v centre mesta Trenčín a navštíviť trenčiansky hrad.

Vedomosti o celom projekte sme si overili v kvízových hrách. Spoločnou aktivitou bolo písanie básní s témou kultúrne dedičstvo, ktoré sme zdieľali a recitovali. Výsledkom bol spoločný medzinárodný film.

Druhou spoločnou aktivitou bolo vytvorenie príbehu fiktívneho cestovateľa, ktorý postupne navštívil krajiny zapojené do projektu. Sprevádzali sme ho po pozoruhodných miestach a zoznámili sme ho aj so zaujímavosťami a tradičnou kuchyňou. Pri práci sme použili aplikáciu sway.

Naše snaženie sme hodnotili dotazníkom prostredníctvom aplikácie survio a slovne, keď sme svoje postrehy nahrali do spoločného twinspace priestoru vďaka aplikácii vocaroo.

Práca na projekte bola zaujímavá a prínosná. Spoznávali sme kultúru a dejiny a učili sa vzájomne spolupracovať. Náš projekt získal známku kvality.

Súbory na stiahnutie