Annecy, Cran-Gévrier 2007

Študenti kvarty sa v júni 2007 zúčastnili výmenného pobytu na collège Beauregard v Cran-Gévrier, Annecy vo Francúzsku.


Program:


- zastávka v Ženeve pri jazere
- prehliadka mesta Annecy, prehliadka hradu
- celodenný výlet do Lyonu, prehliadka rímskeho múzea
- návšteva expozície o vode a o komunikácii
- exkurzia do čističky odpadovýh vôd
- celodenný výlet do Chamonix, návšteva prírodnej rezervácie s voľne žijúcimi zvieratami
- prehliadka olympijského múzea v Lausanne (Švajčiarsko)