Budapešť 2012

V dňoch 28. až 31. marca 2012 sa študenti I. BB s pani profesorkou Martinou Mižičkovou a Michaelou Kališovou zúčastnili výmenného pobytu na bilingválnom francúzsko-slovenskom gymnáziu Kölcsey Ferenc v Budapešti. Maďarskí študenti prišli do Trenčína v apríli.