Budapešť 2011

V marci 2011 sa študenti I. BB a V. BA (kvinta) zúčastnili výmenného pobytu s bilingválnym francúzsko-maďarským gymnáziom v Budapešti.

 

Program:

23. 3. – príchod, Námestie hrdinov, rozdelenie do rodín
24. 3. – prvé dve hodiny v škole, prehliadka mesta, hrad
25. 3. - návšteva národnej banky, prehliadka synagógy, spoločná večera
26. 3. – doobeda v rodinách, odchod do Trenčína
 

maďarskí študenti prišli na Slovensko v apríli 2011