Budapešť 2010

Študenti kvinty sa 4. až 6. marca 2010 zúčastnili výmenného pobytu na bilingválnom francúzsko-maďarskom gymnáziu v Budapešti, v Maďarsku.


Program:
štvrtok 4. marca

 • príchod do Budapešti 12,30 s hodinovým meškaním, ale čakali nás na stanici
 • príchod do školy, maďarskí študenti nám prichystali pohostenie
 • prehliadka mesta, námestie hrdinov, palác Vajdahunyad, prechádzka po ulici Andrássy
 • návrat do školy a odchod do rodín
 • spoločný večer, "nočný život v Budapešti"


piatok 5. marca

 • príchod do školy, 8,00
 • hodina fyziky, francúzštiny ... podľa výberu
 • prehliadka mesta, prehliadka parlamentu
 • obed
 • pre nepriazeň počasia (príšerný vietor) poobedie a večer v rodinách


sobota 6. marca

 • doobedie v rodinách
 • 15,30 odchod z Budapešti
 • hodinová prestávka v Bratislave, rýcholprehliadka mesta
 • 21,30 návrat do Trenčína