Budapešť 2007

Študenti kvinty sa v novembri 2007 zúčastnili výmenného pobytu na bilingválnom francúzsko-maďarskom gymnáziu v Budapešti, v Maďarsku.


Program:


- prehliadka školy
- prehliadka mesta, hradu, parlamentu
- výstup na citadelu
- dopoludnie v škole