Projekty z biológie

Biológia očami básnika

Téma: študenti mali za úlohu napísať báseň vo  francúzštine. Téma biológia (príroda, menštruačný cyklus, fotosyntéza - tému si študenti vyberali sami)

Ročník: 4. ročník bilingválneho (3. ročník klasického) gymnázia

Skupiny: študenti pracovali v skupinách po troch až štyroch

Trvanie: mesiac

Prezentácia: v triede, na chodbe školy na nástenke

 

Biológia očami básnika

Téma: študenti mali za úlohu napísať báseň v  slovenčine. Téma bunka.

Ročník: 1. ročník bilingválneho (1. ročník klasického) gymnázia, 9. ročník základnej školy

Skupiny: študenti pracovali v trojiciach

Trvanie: 2 mesiace

Prezentácia: v triede, na chodbe školy na nástenke, na záverečnej akadémii pre spolužiakov, rodičov a verejnosť

 

Bunka 3D

Téma: študenti mali za úlohu vytvoriť 3D model bunky s popisom vo francúzštine.

Ročník: 3. ročník bilingválneho (2. ročník klasického) gymnázia

Skupiny: študenti pracovali v trojiciach

Trvanie: 2 mesiace

Prezentácia: v triede, na chodbe školy na nástenke

 

Fajčenie škodí zdraviu

Téma: študenti mali za úlohu vytvoriť nástenku o škodlivosti fajčenia.

Ročník: 2. ročník klasického gymnázia

Skupiny: študenti pracovali v skupinách po šiestich

Trvanie: 2 mesiace

Prezentácia: v triede, na chodbe školy na nástenke

 

Súbory na stiahnutie