Bilingvál v prírode

 

Všetci študenti aj vyučujúci bilngválnej slvensko-francúzskej sekcie sa zúčastnili dvojdňového pobytu v rekreačnom zariadení Tesáre pri Topoľčanoch.

 

Termín: 12. - 13. septembra 2016

Účastníci: 119 študentova 10 vyučujúcich

Cieľ:

- navzájom sa spoznať aj mimo školy

- jazykové aktivity

- športové súťaže

Aktivity:

- na začiatku boli študent rozdelení do skupín cca 11 až 12 študento (v každej skupine boli študenti z rôznych ročníkov). Každá skupina si vylosovala vedúceho pedagóga. Každá skupina mala za úlohu: vymyslieť si názov a urobiť vtipnú selfie.

- každá skupina mala napísať báseň v ktorej sa museli vyskytovať určité slová, túto báseň potom prednášali na spoločnej prezentácii skupín

- každá skupina si priravila krátke divadelné predstavenie vo francúzštine a tému: "Ako vyzerá deň učiteľa, študenta, fimovej hviezdy,dieťaťa, politika, športovca..."

- hra "Apporte - prines" každá skupina mala čo najskôr nájsť a priniesť určté veci

- športové súťaže: petang, fotbal, volejbal, tenis, bedminton

 

Súbory na stiahnutie