Kristína Medalová

"Štúdium v bilingválnej sekcii mi umožnilo rozvinúť analytické myslenie."

 

- získala titul MSc. na Clinical and Health Psychology na švajčiarskej Université de Fribourg

- aktuálne pripravuje prezentáciu na misiu OSN

 

Vo všeobecnosti je v slovenskom systéme vzdelávania úspešný študent ten, ktorý sa dokáže mechanicky naučiť text a verne ho zreprodukovať. Vo francúzskom systéme sa od študenta vyžaduje viac: text musí pochopiť, aby bol schopný využiť novú informáciu pri riešení problémov. Obidva spôsoby učenia trochu "bolia", ale v druhom prípade bude pamäťová stopa trvalejšia. 

Môžme si to predstaviť ako budovanie cesty: tá prvá bude viesť rovno z garáže na parkovisko a keďže nie je napojená na iné cesty, nebudeme ju využívať a čoskoro zarastie. Druhá cesta bude prechádzať cez rôzne križovatky a slepé uličky, a tak pravdepodobnosť, že sa zachová, je omnoho vyššia.

Verím, že štúdium v bilingválnej sekcii mi umožnilo rozvinúť analytické myslenie a schopnosť adaptovať sa na nové situácie, teda kľúčové kompetencie pre štúdium na vysokej škole. 

Vďaka znalosti francúzštiny som prežila krásne dva roky na švajčiarskej Université de Fribourg, získala titul MSc. v Clinical and Health Psychology, chodila po horách, jedla raclettes a okrem iného strávila lyžiarsku sezónu ako inštruktorka v Alpách. Napriek prianiu vrátiť sa k svojim blízkym do ČR dodnes udržujem s Fribourgeois priateľské i pracovné vzťahy. Aktuálne napríklad pripravujem prezentáciu na misiu OSN, ktorá sa zaoberá problémami žien závislých na drogách v Afghanistane.

Bilingválnu sekciu odporúčam všetkým zvedavým a odvážnym, ktorí radi posúvajú hranice svojich schopností. Mne to určite stálo za to :)