Maturitné skúšky 2022

Termíny maturitných skúšok v školskom roku 2021/2022

IV. BB 

- francúzsky jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra

- písomná maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

  9. máj 2022 (pondelok) 8,00 - 12,20

 

- študijné voľno pred ústnymi maturitnými skúškami 13. - 15. jún 2022

 

- ústna maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

  16.  - 17. jún 2022

 

V. BB 

- študijné voľno pred písomnými maturitnými skúškami 2. - 6. máj 2022

 

- písomné maturitné skúšky:

  9. máj 2022 (pondelok) 9,00 - 12,00 - biológia

  10. máj 2022 (utorok) 9,00 - 12,00 - fyzika

  11. máj 2022 (streda) 8,00 - 12,00 - matematika

 

- študijné voľno pred ústnymi maturitnými skúškami 12. - 20. máj 2022

 

- ústne maturitné skúšky:

  23. - 24. máj 2022 ústna maturitná skúška, predmety v slovenčine a angličtina

  25. - 26. máj 2022 ústna maturitná skúška, predmety vo francúzštine

 

30. máj 2022, odovzdávanie vysvedčení