Maturitné skúšky 2022

Termíny maturitných skúšok v školskom roku 2021/2022

IV. BB 

- francúzsky jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra

- písomná maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

  9. máj 2022 (pondelok) 8,00 - 12,20

 

- študijné voľno pred ústnymi maturitnými skúškami 13. - 15. jún 2022

 

- ústna maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

  16.  - 17. jún 2022

 

16. jún 2022 štvrtok

Maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry Učebňa: B-305

Priezvisko a meno Príprava 30 min Odpoveď 20 min
Bit Filippo 8:00 – 8:30 8:30 – 8:50
Drgová Adriana 8:20 – 8:50 8:50 – 9:10
Hanzlík Michal 8:50 – 9:20 9:20 – 9:40
Hríbiková Lucia 9:10 – 9:40 9:40 – 10:00
Chmelinová Simona 10:00 – 10:30 10:30 – 10:50
Kajanová Daniela 10:20 – 10:50 10:50 – 11:10
Koreň Filip 10:50  –11:20 11:20 – 11:40
Kubenová Veronika 11:10 – 11:40 11:40 – 12:00
Kudĕlková Katarína 12:45 – 13:15 13:15 – 13:35
Kulišíková Lívia 13:05 – 13:35 13:35 – 13:55
Lukačková Júlia 13:35 – 14:05 14:05 – 14:25
Masaryková Alexandra 13:55 – 14:25 14:25 – 14:45

Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry Učebňa: B-304

Priezvisko a meno Príprava 20 min Odpoveď 20 min
Mikitová Nina 9:00 – 9:20 9:20 – 9:40
Ondrášová Alexandra 9:20 – 9:40 9:40 – 10:00
Panáková Eva 9:40 – 10:00 10:00 – 10:20
Plíhalová Emma 10:00 – 10:20 10:20 – 10:40
Vančová Eliška 11:00 – 11:20 11:20 – 11:40
Vrzalová Nina 11:20 – 11:40 11:40 – 12:00

 

17. jún 2022 piatok

Maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry Učebňa: B-305

Priezvisko a meno Príprava 30 min Odpoveď 20 min
Mikitová Nina 8:00 – 8:30 8:30 – 8:50
Ondrášová Alexandra 8:20 – 8:50 8:50 – 9:10
Panáková Eva 8:50 – 9:20 9:20 – 9:40
Plíhalová Emma 9:10 – 9:40 9:40 – 10:00
Vančová Eliška 10:00 – 10:30 10:30 – 10:50
Vrzalová Nina 10:20 – 10:50 10:50 – 11:10

Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry Učebňa: B-304

Priezvisko a meno Príprava 20 min Odpoveď 20 min
Bit Filippo 8:00 – 8:20 8:20 – 8:40
Drgová Adriana 8:20 – 8:40 8:40 – 9:00
Hanzlík Michal 8:40 – 9:00 9:00 – 9:20
Hríbiková Lucia 9:00 – 9:20 9:20 – 9:40
Chmelinová Simona 9:20 - 9:40 9:40 - 10:00
Kajanová Daniela 10:20 – 10:40 10:40 – 11:00
Koreň Filip 10:40 – 11:00 11:00 - 11:20
Kubenová Veronika 11:00 - 11:20 11:20 - 11:40
Kudĕlková Katarína 11:20 - 11:40 11:40 - 12:00
Kulišíková Lívia 11:40 - 12:00 12:00 - 12:20
Lukačková Júlia 13:00 - 13:20 13:20-13:40
Masaryková Alexandra 13:20 - 13:40 13:40-14:00

 

V. BB 

- študijné voľno pred písomnými maturitnými skúškami 2. - 6. máj 2022

 

- písomné maturitné skúšky:

  9. máj 2022 (pondelok) 9,00 - 12,00 - biológia

  10. máj 2022 (utorok) 9,00 - 12,00 - fyzika

  11. máj 2022 (streda) 8,00 - 12,00 - matematika

 

- študijné voľno pred ústnymi maturitnými skúškami 12. - 20. máj 2022

 

- ústne maturitné skúšky:

  23. - 24. máj 2022 ústna maturitná skúška, predmety v slovenčine a angličtina

  25. - 26. máj 2022 ústna maturitná skúška, predmety vo francúzštine

 

30. máj 2022, odovzdávanie vysvedčení