Maturitné skúšky 2023

Termíny maturitných skúšok v školskom roku 2022/2023

IV. BB  francúzsky jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra

- písomná maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

  15. máj 202 (pondelok) 8,00 - 12,20

 

- študijné voľno pred ústnymi maturitnými skúškami 14. - 16. jún 2023

 

- ústna maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

  19.  - 20. jún 2023

 

19. jún 2023 pondelok

Maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry Učebňa: B-305

Priezvisko a meno Príprava 30 min Odpoveď 20 min
Ambrosaiová Sara 8:00 – 8:30 8:30 – 8:50
Antalová Lucia 8:20 – 8:50 8:50 – 9:10
Betton Tamara 8:50 – 9:20 9:20 – 9:40
Bezáková Kamila 9:10 – 9:40 9:40 – 10:00
Bližňák Andrej 10:00 – 10:30 10:30 – 10:50
Bohušová Denisa 10:20 – 10:50 10:50 – 11:10
Brezanová Natália 10:50  –11:20 11:20 – 11:40
Budkeová Lucia 11:10 – 11:40 11:40 – 12:00
Čudaiová Ema 12:45 – 13:15 13:15 – 13:35
Ďurana Radovan 13:05 – 13:35 13:35 – 13:55
Ďurčová Jasmína 13:35 – 14:05 14:05 – 14:25
Filáčková Tereza 13:55 – 14:25 14:25 – 14:45
Gieciová Nina 14:45 - 15:15 15:15 - 15:35
Harbaz Karim 15:05 - 15:35 15:35 - 15:55

 

Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry Učebňa: B-304

Priezvisko a meno Príprava 20 min Odpoveď 20 min
Hloušková Anette 8:00 – 8:20 8:20 – 8:40
Jakub David 8:20 – 8:40 8:40 – 9:00
Jando Dominik 8:40 – 9:00 9:00 – 9:20
Janovič Karolína 9:00 – 9:20 9:20 – 9:40
Kudělková Simona 9:20 – 9:40 9:40 – 10:00
Masiarčin Andrej 10:20 – 10:40 10:40 – 11:00
Melicháreková Nina 10:40 - 11:00 11:00 - 11:20
Punová Nataša 11:00 - 11:20 11:20 - 11:40
Reseteričová Jessica 11:20 - 11:40 11:40 - 12:00
Smejkal Lukáš 11:40 - 12:00 12:0 - 12:20
Šimová Stanislava 13:00 - 13:20 13:20 - 13:40
Škvrndová Linda 13:20 - 13:40 13:40 - 14:00
Trokan Eduard Oliver 13:40 - 14:00 14:00 - 14:20
Valach Antea Kardum 14:00 - 14:20 14:20 - 14:40

 

20. jún 2023 utorok

Maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry Učebňa: B-305

Priezvisko a meno Príprava 30 min Odpoveď 20 min
Hloušková Anette 8:00 – 8:30 8:30 – 8:50
Jakub Dávid 8:20 – 8:50 8:50 – 9:10
Jando Dominik 8:50 – 9:20 9:20 – 9:40
Janovič Karolína 9:10 – 9:40 9:40 – 10:00
Kudělková Simona 10:00 – 10:30 10:30 – 10:50
Masiarčin Andrej 10:20 - 10:50 10:50 - 11:10
Melicháreková Nina 10:50 – 11:20 11:20 – 11:40
Punová Nataša 11:10 - 11:40 11:40 - 12:00
Reseteričová Jessica 12:45 - 13:15 13:15 - 13:35
Smejkal Lukáš 13:05 - 13:35 13:35 - 13:55
Šimová Stanislava 13:35  14:05 14:05 - 14:25
Škvrndová Linda 13:55 - 14:25 14:25 - 14:45
Trokan Eduard Oliver 14:45 - 15:15 15:15 - 15:35
Valach Antea Kardum 15:05 - 15:35 15:35 - 15:55

 

Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry Učebňa: B-304

Priezvisko a meno Príprava 20 min Odpoveď 20 min
Ambrosaiová Sara 8:00 – 8:20 8:20 – 8:40
Antalová Lucia 8:20 – 8:40 8:40 – 9:00
Betton Tamara 8:40 – 9:00 9:00 – 9:20
Bezáková Kamila 9:00 – 9:20 9:20 – 9:40
Bližňák Andrej 9:20 - 9:40 9:40 - 10:00
Bohušová Denisa 10:20 – 10:40 10:40 – 11:00
Brezanová Natália 10:40 – 11:00 11:00 - 11:20
Budkeová Lucia 11:00 - 11:20 11:20 - 11:40
Čudaiová Ema 11:20 - 11:40 11:40 - 12:00
Ďurana Radovan 11:40 - 12:00 12:00 - 12:20
Ďurčová Jasmína 13:00 - 13:20 13:20-13:40
Filáčková Tereza 13:20 - 13:40 13:40-14:00
Gieciová Nina 13:40 - 14:00 14:00 - 14:20
Harbaz Karim 14:00 - 14:20 14:20 - 14:40

 

V. BB 

- študijné voľno pred písomnými maturitnými skúškami 2. - 5. máj 2023

 

- písomné maturitné skúšky:

  9. máj 2023 (utorok) 9,00 - 12,00 - fyzika

  10. máj 2023 (streda) 8,00 - 12,00 - matematika

  11. máj 2023 (štvrtok) 9,00 - 12,00 - biológia

  12. máj 2023 (piatok) 9,00 - 12,00 - chémia

 

- študijné voľno pred ústnymi maturitnými skúškami 15. - 26. máj 2023

 

- ústne maturitné skúšky:

  29. - 31 máj 2023 ústna maturitná skúška, predmety v slovenčine a angličtina

  01. - 02. jún 2023 ústna maturitná skúška, predmety vo francúzštine

 

05. jún 2023, odovzdávanie vysvedčení