I.BB

tr. prof.: Mgr. Martina Mižičková

 

Matúš Bača

 

Markéta Benková

 

Hana Bobošíková

 

Sofia Bothová

 

Karin Csizmaziová

 

Martin Dubnička

 

Branislav Duda

 

Karolína Marica Ďurišová

 

Kristína Fábryová

 

Guido Ginoux

 

Natália Gogorová

 

Samuel Halaš

 

Eliška Chlebanová

 

Michaela Ježíková

 

Lola Fanny Kontrová

 

Sofia Körmendyová

 

Stella Krupová

  Barbora Kučeráková  

Lea Mazánová

 

Miriam Micenková

 

Timea Moravíková

 

Alica Okrajková

  Samuel Onder   Natália Plšková

 

Vanesa Rajníčková

  Margita Ružičková   Matúš Smejkal   Vanesa Sýkorová

 

Aram Tobolka   Filip Tunega  

Alžbeta Turičíková

  Lucia Vékonyová