15. November 2015
Prijímacie skúšky 2016
V školskom roku 2016/2017 otvoríme jednu triedu 5-ročného štúdia (počet žiakov 30) pre žiakov, ktorí končia 8. alebo 9. ročník ZŠ. [viac...]
15. November 2015
Štátne jazykové skúšky
V spolupráci s Jazykovou školou Trenčín môžu naši študenti získať odbornú alebo všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z francúzskeho jazyka [viac...]
15. November 2015
Maturitné skúšky
Pozrite si termíny maturitných skúšok v školskom roku 2015/2016 pre oktávu, V.BB a IV.BB [viac...]
15. November 2015
Deň otvorených dverí
Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 9. decembra 2016 v stredu o 16,30. [viac...]

Maturitné skúšky 2016


Termíny maturitných skúšok v školskom roku 2015/2016

 

IV. BB - francúzsky jazyk

 

- porovnávacia písomná maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry (bac blanc)

  7. marec 2016 (pondelok) 8,00 - 12,20

- písomná maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

  9. máj 2016 (pondelok) 8,00 - 12,20

- akademický "týždeň" pred ústnymi maturitnými skúškami 17. - 21. júna 2016

- ústna maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

  22.jún 2016 (streda) - 30 minút príprava, 20 minút odpoveď

 

IV. BB - slovenský jazyk

 

- písomná maturitná skúška zo slovenského jazyka literatúry

  15. marec 2016 (utorok)

- akademický "týždeň" pred ústnymi maturitnými skúškami 17. - 21. júna 2016

- ústna maturitná skúška zo slovenského jazyka literatúry

  23. jún 2016 (štvrtok) - 20 minút príprava, 20 minút odpoveď

 

oktáva, V. BB

 

písomné maturitné skúšky (slovenské predmety):

15. marec (utorok) 2016 - slovenský jazyk a literatúra - povinné pre všetkých študentov oktávy

16. marec (streda) 2016 - anglický jazyk (podľa výberu študenta)

17. marec (štvrtok) 2016 - matematika v slovenskom jazyku (ako nepovinný predmet pre študentov, ak ju vyžaduje vysoká škola)

 

porovnávacie písomné maturitné skúšky:  - vo štvrtok 10. 3. 2016 sa oktáva a V. BB učí

 

  7. marec 2016 (pondelok) - biológia 8,00 - 11,00

  8. marec 2016 (utorok) - fyzika 8,00 - 11,00

  9. marec 2016 (streda) - matematika 8,00 - 12,00

10. marec 2016 (piatok) - chémia 8,00 - 11,00

 

písomné maturitné skúšky (francúzske predmety):

  9. máj 2016 (pondelok) - biológia 9,00 - 12,00

10. máj 2016 (utorok) - fyzika 9,00 - 12,00

11. máj 2016 (streda) - matematika 8,00 - 12,00

13. máj 2016 (piatok) - chémia 9,00 - 12,00

 

ústne maturitné skúšky:

2. -6. máj 2016 - akademický týždeň pred písomkami z francúzskych predmetov
9. – 13. máj 2016 -  písomné maturitné skúšky z francúzskych predmetov
16. – 20. máj 2016 -  akademický týždeň pred ústnymi maturitnými skúškami

23. - 26. máj 2016  -  ústne maturitné skúšky

 

30. máj 2016 (pondelok) odovzdávanie učebníc a vysvedčení