Maturitné skúšky 2015


Termíny maturitných skúšok v školskom roku 2014/2015

 

septima, IV. BB - francúzsky jazyk

 

- porovnávacia písomná maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry (bac blanc)

  9. marec 2015 (pondelok) 8,00 - 12,20

- písomná maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

  11. máj 2015 (pondelok) 8,00 - 12,20

- ústna maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

  22. - 23. jún 2015 (pondelok - utorok) - 30 minút príprava, 20 minút odpoveď

 

IV. BB - slovenský jazyk

 

- písomná maturitná skúška zo slovenského jazyka literatúry

  17. marec 2015 (utorok)

- ústna maturitná skúška zo slovenského jazyka literatúry

  22. - 23. jún 2015 (pondelok - utorok) - 20 minút príprava, 20 minút odpoveď

 

oktáva, V. BB

 

písomné maturitné skúšky (slovenské predmety):

17. marec (utorok) 2015 - slovenský jazyk a literatúra - povinné pre všetkých študentov oktávy

18. marec (streda) 2015 - anglický jazyk (podľa výberu študenta)

20. marec (štvrtok) 2015 - matematika v slovenskom jazyku (ako nepovinný predmet pre študentov, ak ju vyžaduje vysoká škola)

 

porovnávacie písomné maturitné skúšky:  - vo štvrtok 12. 3. 2015 sa oktáva a V. BB učí

 

  9. marec 2015 (pondelok) - biológia 8,00 - 11,00

10. marec 2015 (utorok) - fyzika 8,00 - 11,00

11. marec 2015 (streda) - matematika 8,00 - 12,00

13. marec 2015 (piatok) - chémia 8,00 - 11,00

 

písomné maturitné skúšky (francúzske predmety):

11. máj 2015 (pondelok) - biológia 9,00 - 12,00

12. máj 2015 (utorok) - fyzika 9,00 - 12,00

13. máj 2015 (streda) - matematika 8,00 - 12,00

15. máj 2015 (piatok) - chémia 9,00 - 12,00

 

ústne maturitné skúšky:

30. apríl - 7.máj 2015 - akademický týždeň pred písomkami z francúzskych predmetov
11. – 15. máj 2015 -  písomné maturitné skúšky z francúzskych predmetov
18. – 22. máj 2015 -  akademický týždeň pred ústnymi maturitnými skúškami

25. - 29. máj 2015  -  ústne maturitné skúšky

 

1. jún 2015 (pondelok) odovzdávanie učebníc a vysvedčení