Maturitné skúšky 2021

Termíny maturitných skúšok v školskom roku 2020/2021

IV. BB 

- slovenský jazyk a literatúra

- písomná maturitná skúška zo slovenského jazyka literatúry

  dátum upresníme

 

- študijné voľno pred ústnymi maturitnými skúškami 14. - 16. jún 2021

 

- ústna maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry

  17. a 18. jún 2021  -  20 minút príprava, 20 minút odpoveď

 

- francúzsky jazyk a literatúra

- porovnávacia písomná maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry (bac blanc)

  08. marec 2021 pondelok 8,00 - 12,20

 

- písomná maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

  10. máj 2021 (pondelok) 8,00 - 12,20

 

- študijné voľno pred ústnymi maturitnými skúškami 14. - 16. jún 2021

 

- ústna maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

  17. a 18. jún 2021  -  30 minút príprava, 20 minút odpoveď

 

V. BB 

porovnávacie písomné maturitné skúšky z prírodovedných predmetov

- biológia        08. marec 2021 pondelok 9,00 - 12,00

- fyzika            09. marec 2021 utorok      9,00 - 12,00

- matematika 10. marec 2021 streda      8,00 - 12,00

- vo štvrtok     11. marec 2021 sa všetci študenti učia

- chémia          12. marec 2021 piatok      9,00 - 12,00

 

- študijné voľno pred písomnými skúškami 3. - 7. máj 2021

 

písomné maturitné skúšky z prírodovedných predmetov

- 10. máj 2021 (pondelok) 9,00 - 12,00 - biológia

- 11. máj 2021 (utorok)      9,00 - 12,00 - fyzika

- 12. máj 2021 (streda)      8,00 - 12,00 - matematika

- 14. máj 2021 (piatok)      9,00 - 12,00 - chémia

 

- ústne maturitné skúšky

   máj 2021 dátum upresníme