Maturitné skúšky 2020

Termíny maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020

 

IV. BB 

- francúzsky jazyk

- porovnávacia písomná maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry (bac blanc)

február - marec 2020, dátum upresníme 8,00 - 12,20

- písomná maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

  11. mája 2020 (pondelok) 8,00 - 12,20

- akademický "týždeň" pred ústnymi maturitnými skúškami 15. - 17. jún 2020

- ústna maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

  18. a 19. jún 2020  -  30 minút príprava, 20 minút odpoveď

 

- slovenský jazyk

- písomná maturitná skúška zo slovenského jazyka literatúry

  17. marec 2020 (utorok)

- akademický "týždeň" pred ústnymi maturitnými skúškami 15. - 17. jún 2020

- ústna maturitná skúška zo slovenského jazyka literatúry

 18. a 19. jún 2020  - 20 minút príprava, 20 minút odpoveď

 

V. BB

písomné maturitné skúšky (slovenské predmety):

18. marec (streda) 2020 - anglický jazyk (podľa výberu študenta)

19. marec (štvrtok) 2020 - matematika v slovenskom jazyku (ako nepovinný predmet pre študentov, ak ju vyžaduje vysoká škola)

 

porovnávacie písomné maturitné skúšky: termíny upresníme

  február - marec 2020 - pondelok biológia 8,00 - 11,00

  február - marec 2020 - utorok fyzika 8,00 - 11,00

  február - marec 2020 - streda matematika 8,00 - 12,00

  február - marec 2020 - piatok chémia 8,00 - 11,00

 

písomné maturitné skúšky (francúzske predmety):

11. máj 2020 (pondelok) - biológia 9,00 - 12,00

12. máj 2020 (utorok)  - fyzika 9,00 - 12,00

13. máj 2020 (streda) - matematika 8,00 - 12,00 

15. máj 2020 (piatok) - chémia 9,00 - 12,00


ústne maturitné skúšky:

4. - 8. máj 2020 - akademický týždeň pred písomkami z francúzskych predmetov
18. - 22. máj 2020 - ústne maturitné skúšky (slovenské predmety)

21. máj 2020 -  ústne maturitné skúšky (francúzske predmety)

 

25. máj 2020 (pondelok) odovzdávanie učebníc a vysvedčení