Maturitné skúšky 2019

Termíny maturitných skúšok v školskom roku 2018/2019

 

IV. BB 

- francúzsky jazyk

- porovnávacia písomná maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry (bac blanc)

 február - marec, dátum upresníme 8,00 - 12,20

- písomná maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

  13. mája 2019 (pondelok) 8,00 - 12,20

- akademický "týždeň" pred ústnymi maturitnými skúškami upresníme jún 2019

- ústna maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

  upresníme jún 2019  -  30 minút príprava, 20 minút odpoveď

 

- slovenský jazyk

- písomná maturitná skúška zo slovenského jazyka literatúry

  12. marec 2019 (utorok)

- akademický "týždeň" pred ústnymi maturitnými skúškami upresníme jún 2019

- ústna maturitná skúška zo slovenského jazyka literatúry

 upresníme jún 2019  - 20 minút príprava, 20 minút odpoveď

 

 V. BB

písomné maturitné skúšky (slovenské predmety):

13. marec (streda) 2019 - anglický jazyk (podľa výberu študenta)

14. marec (štvrtok) 2019 - matematika v slovenskom jazyku (ako nepovinný predmet pre študentov, ak ju vyžaduje vysoká škola)

 

porovnávacie písomné maturitné skúšky: 

  február marec dátum upresníme - biológia 8,00 - 11,00

  február marec dátum upresníme - fyzika 8,00 - 11,00

  február marec dátum upresníme - matematika 8,00 - 12,00

  február marec dátum upresníme - chémia 8,00 - 11,00

 

písomné maturitné skúšky (francúzske predmety):

13. máj 2019 (pondelok) - biológia 9,00 - 12,00

14. máj 2019 (utorok)  - fyzika 9,00 - 12,00

15. máj 2019 (streda) - matematika 8,00 - 12,00 

17. máj 2019 (piatok) - chémia 9,00 - 12,00


ústne maturitné skúšky:

6. - 10. máj 2019 - akademický týždeň pred písomkami z francúzskych predmetov
20. - 24. máj 2019 - akademický týždeň pred písomkami z francúzskych predmetov

27. - 29. máj 2019 - ústne maturitné skúšky (slovenské predmety)

30. máj 2019 -  ústne maturitné skúšky (francúzske predmety)

 

3. jún 2019 (pondelok) odovzdávanie učebníc a vysvedčení