Maturitné skúšky 2019

Termíny maturitných skúšok v školskom roku 2018/2019

 

IV. BB 

- francúzsky jazyk

- porovnávacia písomná maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry (bac blanc)

 18. marec 2019, dátum upresníme 8,00 - 12,20

- písomná maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

  13. mája 2019 (pondelok) 8,00 - 12,20

- akademický "týždeň" pred ústnymi maturitnými skúškami 14. - 18. jún 2019

- ústna maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry

  19. a 20. jún 2019  -  30 minút príprava, 20 minút odpoveď

 

- slovenský jazyk

- písomná maturitná skúška zo slovenského jazyka literatúry

  12. marec 2019 (utorok)

- akademický "týždeň" pred ústnymi maturitnými skúškami 14. - 18. jún 2019

- ústna maturitná skúška zo slovenského jazyka literatúry

 19. a 20. jún 2019  - 20 minút príprava, 20 minút odpoveď

 

 V. BB

písomné maturitné skúšky (slovenské predmety):

13. marec (streda) 2019 - anglický jazyk (podľa výberu študenta)

14. marec (štvrtok) 2019 - matematika v slovenskom jazyku (ako nepovinný predmet pre študentov, ak ju vyžaduje vysoká škola)

 

porovnávacie písomné maturitné skúšky: 

  18. marec 2019 - biológia 8,00 - 11,00

  19. marec 2019 - fyzika 8,00 - 11,00

  20. marec 2019 - matematika 8,00 - 12,00

  22. marec 2019 - chémia 8,00 - 11,00

 

písomné maturitné skúšky (francúzske predmety):

13. máj 2019 (pondelok) - biológia 9,00 - 12,00

14. máj 2019 (utorok)  - fyzika 9,00 - 12,00

15. máj 2019 (streda) - matematika 8,00 - 12,00 

17. máj 2019 (piatok) - chémia 9,00 - 12,00


ústne maturitné skúšky:

6. - 10. máj 2019 - akademický týždeň pred písomkami z francúzskych predmetov
20. - 24. máj 2019 - akademický týždeň pred ústnymi maturitnými skúškami

27. - 29. máj 2019 - ústne maturitné skúšky (slovenské predmety)

30. máj 2019 -  ústne maturitné skúšky (francúzske predmety)

 

Biológia skúšajúci: PaedDr. Michaela Kališová, RNDr. Bernarda Luptáková

Meno   Začiatok prípravy   Začiatok odpovede   Koniec odpovede
Soňa Babicová   8:00   8:20   8:40
Terézia Babirádová   8:20   8:40   9:00
Sophie Lezzani   8:40   9:00   9:20
Peter Mišún   9:00   9:20   9:40
Matúš Moško   9:20   9:40   10:00

 

Chémia skúšajúci: Ing. Soňa Tománková, PaedDr. Katarína Pethö PhD

Meno   Začiatok prípravy   Začiatok odpovede   Koniec odpovede
Soňa Babicová   10:20   10:40   11:00
Sophie Lezzani   10:40   11:00   11:20
Peter Mišún   11:00   11:20   11:40
Matúš Moško   11:20   11:40   12:00
Katarína Škrhová   11:40   12:00   12:20

 

Matematika skúšajúci: PaedDr. Katarína Pethö PhD, RNDr. Iveta Liptáková

Meno   Začiatok prípravy   Začiatok odpovede   Koniec odpovede
Katarína Hanusová   13:20   13:40   14:00
Tereza Mikáčová   13:40   14:00   14:20
Viktória Mikušová   14:00   14:20   14:40
Andrea Mošková   14:20   14:40   15:00
Katarína Motyčková   15:20   15:40   16:00
Daniela Sabová   15:40   16:00   16:20
Katarína Škrhová   16:00   16:20   16:40
Tereza Tisová   16:20   16:40   17:00

 

Fyzika skúšajúci: RNDr. Iveta Liptáková, RNDr. Regina Vraždová

Meno   Začiatok prípravy   Začiatok odpovede   Koniec odpovede
Tereza Mikáčová   17:20   17:40   18:00

 

31. máj 2019 (piatok) odovzdávanie učebníc a vysvedčení